Hình Ảnh Sinh Hoạt

Feb 27, 2012

Thư Mục Vụ Đức Giám Mục Giáo Phận tháng 03 năm 2012


GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI

Category: General
Posted by: johnhoang

Anh chị em thân mến,

          Chúng ta bước vào tháng ba, tháng kính Thánh Giuse, vì thế thư mục vụ tháng này có tựa đề “Gia Đình của Thiên Chúa Sám Hối và Hòa Giải”. Đây là lời mời gọi các cộng đoàn trong giáo phận, đặc biệt là các gia đình công giáo, chiêm ngắm cuộc đời và sứ vụ của Thánh Giuse trong tinh thần Sám Hối và Hòa Giải của Mùa Chay để cử hành và sống mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.

 

          1) Hoàn cảnh gia đình tại miền nông thôn ngày nay là đang sống trong một thế giới của toàn cầu hóa, đô thị hóa, và tục hóa. Do đó,

          a/ Một đàng các gia đình có cơ hội tiếp cận với nhiều khác biệt, đời sống trần thế xem ra phát triển và được nâng cao, và con người có nhiều tự do hơn để chọn lựa với trách nhiệm cá nhân.

          b/ Đàng khác, bên cạnh những yếu tố tích cực thì cũng có những yếu tố tiêu cực, đang thực sự đe dọa đời sống gia đình. Đó là sự suy thoái về những giá trị tinh thần, nhất là những giá trị truyền thống với những hiện tượng như bạo lực, chia rẽ, ly tán đưa đến những bất ổn, bất hòa, bất trung và bất hạnh.

          c/ Như vậy, hoàn cảnh trên vừa là thời cơ, mà cũng có thể là nguy cơ cho các gia đình. Sẽ là thời cơ hay nguy cơ, cách chung tùy theo quan niệm và kinh nghiệm của con người ngày nay về tự do. Quả thật, sẽ là thời cơ, nếu người ta sử dụng tự do để dấn thân vào công cuộc kiếm tìm chân lý và thể hiện tình yêu hầu có thể lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và với cộng đoàn. Trái lại, sẽ là nguy cơ, nếu tự do lại được coi như một năng lực tự lập để cá nhân tự khẳng định chính mình, thường là đối kháng với người khác, vì coi tha nhân như một cản trở cho nhu cầu kiếm tìm thoải mái ích kỷ của bản thân, bất chấp lương tâm và trách nhiệm.

 

          2) Trong khi đó, theo lý tưởng Kitô giáo, gia đình của Thiên Chúa bao gồm những con người được hưởng sự tự do của con cái Thiên Chúa.

          a/ Nhờ sự tự do này, con cái của Thiên Chúa đang hình thành một cộng đồng được mời gọi đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, để được dìu dắt vào tương quan thân tình cha con với Thiên Chúa, và nhờ đó thiết lập những tương quan thiết thân với tha nhân như anh chị em con cùng một Cha trên Trời.

          b/ Cũng nhờ sự tự do này, con cái Thiên Chúa đang hình thành một cộng đoàn có khả năng yêu thương và phục vụ con người, với mục đích đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và xây dựng một cộng đoàn được sống và sống dồi dào trong bình an, liên đới và phát triển.

          c/ Và cũng nhờ tự do này, con cái Thiên Chúa hình thành một cộng đoàn dấn thân tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô, là loan báo Tin Mừng của Nước Thiên Chúa, với ước mơ về một thế giới có chung một mái nhà.

          Lý tưởng trên đòi hỏi các gia đình phải đi vào Sám Hối và Hòa Giải, và mùa chay là cơ hội thuận tiện. Đây là công cuộc hoán cải trong tinh thần và con tim một cách liên lỉ, trường kỳ.

 

          3) Trong tháng ba kính Thánh Giuse, chúng ta cùng  chiêm ngắm Thánh nhân, Ngài là gia trưởng của gia đình thánh, và đồng thời mời gọi các gia đình Sám Hối và Hòa Giải theo gương mẫu của Ngài để được hưởng sự tự do đích thực.

          a/ Trước hết, thánh Giuse đã sử dụng tự do để đón nhận mạc khải của Thiên Chúa trong thinh lặng của đêm khuya và qua trung gian của thiên thần. Cũng vậy, con đường Sám Hối và Hòa Giải của các gia đình phải được khởi đầu bằng đối thoại với Thiên Chúa trong chiêm niệm. Đích nhắm của thái độ chiêm niệm này là lắng nghe được Lời Chúa, tiếp nhận Lời Chúa, chia sẻ và sống những giá trị của Lời Chúa để cá nhân và tập thể được biến đổi.

          b/ Thứ đến, Thánh Giuse, sau khi xin vâng với lời mời gọi của Thiên Chúa, đã sử dụng tự do để đón nhận Đức Maria cùng với bào thai trong lòng vào cuộc đời mình. Cũng thế, sự Sám Hối và Hòa Giải của các gia đình còn là, vì Lời Chúa, các thành viên trong gia đình biết mở rông tâm hồn đón nhận nhau với tinh thần trách nhiệm để, trong đời sống thường nhật, mọi người sống yêu thương và phục vụ với tình yêu hy sinh và tận hiến vì người mình yêu của Đức Kitô.

          c/ Cuối cùng, Thánh Giuse đã sử dụng tự do và sẵn sàng trở thành dụng cụ của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ cho nhân loại.  Cũng vậy, sự Sám Hối và Hòa Giải của gia đình còn là sự dấn thân cộng tác với Hội Thánh Chúa Kitô và mọi người thành tâm thiện chí để theo tinh thần của tám mối phúc thật, xây dựng thế giới này trở thành gia đình của Thiên Chúa.

          Trên đây là lộ trình Sám Hối và Hòa Giải của Gia đình giáo phận.

 

          4) Như vậy, chương trình tu đức và mục vụ của giáo phận với các sinh hoạt đều nhằm huấn luyện sự trưởng thành trong đức tin và đức ái, để có thể đạt được sự tự do của con cái Thiên Chúa. Cụ thể là:

          a/ Các gia đình trong giáo phận sẽ là đền thờ tại gia, tại đây các thành viên có thể đối thoại với Thiên Chúa, dùng Lời Chúa để cầu nguyện và huấn luyện về cầu nguyện, khích lệ nhau tham dự thánh lễ và biến đời mình thành của lễ tiến dâng, cùng hối hận và quảng đại tha thứ trong sinh hoạt gia đình hướng về bí tích giải tội để hòa giải với Chúa và tha nhân.

          b/ Các cộng đoàn trong giáo phận sẽ là gia đình của Thiên Chúa, trong đó, mọi người nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong tha nhân và sống trong yêu thương và phục vụ theo giới luật yêu thương của Chúa Kitô, đặc biệt quan tâm đến thiếu nhi, giới trẻ, những người cao tuổi, những bệnh nhân và những người đau khổ.

          c/ Và gia đình giáo phận sẽ trở thành hội thánh tại thế, như muối, như men, sống âm thầm, chan hòa và hữu dụng để được chấp nhận; thiết lập các tương quan thiết thân với những người lân cận;  tích cực biểu lộ thiện chí để được cộng tác với dân cư địa phương nhằm phục vụ con người. Tất cả được coi như những cơ hội để thực hiện đường hướng “con người là con đường của giáo hội”.

 

          Anh chị em thân mến,

          Là những người có trách nhiệm trong gia đình giáo phận, Đức Cha cố Gioan Baotixita và tôi phó thác gia đình giáo phận cho sự bầu cử của Thánh Giuse. Chúng tôi xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên cộng đoàn giáo phận, đặc biệt trên các gia đình. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau sống mùa chay thánh thiện trong sự Sám Hối và Hòa Giải.

          + GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

          GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN


Previous page: Năm 2006
Next page: Video Các Thánh