Đại Hội Dân Chúa Việt Nam

Dec 30, 2014

Cáo phó: Linh mục Sebastianô Đỗ Đức Phổ qua đời


Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh,

Tòa giám mục Long Xuyên xin trân trọng báo tin: Cha Sebastianô Đỗ Đức Phổ hiện là giám đốc nhà Hưu Hà Nội, đã qua đời tại tại nhà Hưu Hà Nội, số 116b Hùng Vương, Quận 5, TP. HCM, vào sáng ngày 29/12/2014.

Category: General
Posted by: johnhoang

 


Hình ảnh Tang Lễ Linh mục Sebastianô Đỗ Đức Phổ

 

Cáo phó:
Linh mục Sebastianô Đỗ Đức Phổ qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh,
Tòa giám mục Long Xuyên xin trân trọng báo tin: Cha Sebastianô Đỗ Đức Phổ hiện là giám đốc nhà Hưu Hà Nội, đã qua đời tại tại nhà Hưu Hà Nội, số 116b Hùng Vương, Quận 5, TP. HCM, vào sáng ngày 29/12/2014.


Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 05g00 ngày 31 tháng 12 năm 2014 tại nhà thờ Ngã Sáu, quận 5 TP. Hồ Chí Minh

Sau thánh lễ, thi hài cha Sebastianô sẽ được an táng ở Đất Thánh Chúa Chiên Lành dành cho các linh mục, thuộc giáo xứ Thái Hòa, giáo phận Xuân Lộc.

Cha Sebastianô sinh ngày 14 tháng 01 năm 1934 tại Tầm Khê, Phú Xuyên, Hà Tây. Được rửa tội ngày 20/01/1934 tại Trầm Hạ

Vào Tiểu Chủng Viện Hà Nội năm 1948
Vào Đại Chủng Viện Xuân Bích Thị Nghè năm 1959

Được Thụ Phong Linh mục tại Sài Gòn năm 1966
Sau khi chịu chức linh mục, cha đã thi hành tác vụ linh mục tại các giáo xứ:
- Từ 1966: Họ Đạo Cù Lao Giêng
- Từ 1967: Họ Đạo Mỹ Luông
- Từ 1968: Giáo Xứ An Sơn kinh E/2
- Từ 1975: Giáo Xứ Ngọc Thạch kinh B
- Từ 1995: Giáo Xứ Bình Minh, Thốt Nốt
- Từ 2000: nghỉ hưu tại nhà Hưu Dưỡng Hà Nội, số 116b Hùng Vương, Quận 5, TP. HCM
- Từ 2010: Giám Đốc nhà Hưu Dưỡng Hà Nội

Trong thời gian sau này, cha không đi lại được, phải ngồi xe lăn và cần có người chăm sóc, giúp đỡ mọi sinh hoạt cá nhân thường ngày.

Tòa Giám mục Long Xuyên xin thành kính phân ưu với Quý Cha, Quý Tu sĩ và thân bằng quyến thuộc của Cha Sebastianô Đỗ Đức Phổ. Xin Chúa nhân từ đón nhận Cha Sebastianô vào Nhà Chúa.
Xin quý linh mục thuộc giáo phận Long Xuyên dâng 3 Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài.

Văn Phòng Tòa Giám Mục kính báo
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng