Hoa Kỳ

Anh  An Trần

NY, USA

Ac  Hồng Anh & Đức

TX, USA

ÔB  Nguyễn Hùng Anh

MS, USA

Ôb  Cố Pet.  Vũ Ngọc Anh

USA

Ac  Nguyễn Văn An

GA, USA

Ac  Giuse Trần Khắc An

NY, CA

Ac  Linh & Quốc Bảo

TX, USA

Bà  Bạt ( Mẹ Chị Ngân xe Công Khanh)

USA

Chị  Báu & Ngà (Em Bà Cố Hiến)

CA, USA

Ac  Dam Đình Bình

CA, USA

Ôb  Hoàng Văn Bộ  & Ac Hoàng Thị Thanh Thuý

CA, USA

Ôb  Nguyễn Văn Bài

USA

Ac Bẩy & Thủy

CA, USA

Ô    Phan Văn Bảng

CA, USA

Mac Bui

WA, USA

Ô Chi

LA, USA

Ac  Phạm Văn Chính

CA, USA

Ac  Trần Chí

TX, USA

Ac  Trần Chiểu

CA, USA

ÔB Cố Phạm Xuân Chuân

CA, USA

Anh  Hà Tất Chung

MA, USA

Ac  Phạm Đức Chung

PA, USA

Ac  Lê Văn Chứa & Phạm Thị Xuân

TX, USA

Chị  Đỗ Cúc

CA, USA

Ac  Loc Che & Thảo Nguyễn

TN, USA

Anh  Hoàng Minh Chí

UT, USA

Ac  Chín

CA, USA

Ac  Nguyễn Ngọc Chiến

LA, USA

Cao Thọ Chiến

NE, USA

Ac Bùi Công Chức

USA

Anh  Frank Bùi

CA, USA

Dân Làng Duyên Lãng Hải Ngoại

CA, USA

Ac  Dũng (Con B. Thung)

CA, USA

Ac  Hoàng Thế Dũng & Hà

CA, USA

Các Em  Hoàng Văn Khoa Martin & Hoàng Như Quỳnh Ivy 

CA, USA

( Con Ac Hoàng Thế Dũng)

 

Ac Nguyễn Dũng

USA

Ac  Hoàng Dao

CA, USA

Ac  Dung & Vân

USA

Ôb Chánh  Duyên

CA, USA

Ac  Lê Việt Dũng

TX, USA

Ac  Nguyễn Duyên

TN, USA

Ac  Dương Thị Duyên

USA

Ôb Cụ Phêrô Đỗ Dụng & Maria Đỗ Thị Đông

USA

Ac  Nguyễn Thị Dung (Con Ôb Đắp H. Trung)

USA

Các Con Bà Cụ Đang (HN)

USA

Ôb Chánh  Mai Văn Đạo

CA, USA

Ac  Đoàn Đình & Vũ Kim Dung

VA, USA

Ac  Đình & Dung

USA

Ac  Nguyễn Thị Định

CA, USA

Ôb  Hà Văn Định

CA, USA

Ôb  Phạm Minh Điểm

NC, USA

Ôb  Đinh Quang Đăng

USA

ÔB  Nguyễn Văn Đốc

NY, USA

ÔB  Trần Văn Đương

CA, USA

Joseph Farell & M Đặng Thị Hiến

USA

Cộng Đoàn Gx Nữ Vương Hoà Bình

FL, USA

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (Boyton Beach, FL)

FL, USA

Ôb   Cố Trịnh Văn Giảng & Phụng

CA, USA

Bà Giáp

LA, USA

Ac  Vũ Thị Cẩm Hà

TX, USA

Ac  Nguyễn Hải & Loan

CA, USA

Ôb  Nguyễn Văn Hích & Các Con

FL, USA

Ac  Hiền & Kim

CA, USA

Chị  Nguyễn Thị Hiền

USA

Bà   Nguyễn Thị Hiền (Bà Thung)

NY, USA

Ô Trưởng  Hoàng Văn Hiệp 

CA, USA

Ac  Nguyễn Văn Hoà

TX, USA

ÔB  Trần Văn Học

KS, USA

Ac  Lê Thị Kiều Hoanh

CA, USA

Các em Hoàng Thanh Huấn, Hoàng Vi, Hòang Phương

CA, USA

(Con Ac Hoàng Phi Hùng)

 

Ac  Hoàng Phi Hùng & Huệ

CA, USA

Bà  Hồ Văn Hiền (Bà Phan Thị Rỷ)

CA, USA

Ac  Tạ Văn Hùng & Mai cùng các vị Hảo Tâm

PA, USA

Ac  Đỗ Thị Kim Hương

FL, USA

Ac  Vũ Hương

IL, USA

Bà  Nguyễn Thanh Huyền

USA

GĐ  Chị Huyền

CA, USA

Ac  Cao Quang Hải

CA, USA

Ac  Antôn Tô Đức Hải

NY, USA

Ac  Antôn Tô Đức Hòai

USA

Chị  Vũ Thị Cẩm Hà

TX, USA

Bà  Đặng Thị Hai 

UT, USA

Ôb  Hà Văn Hạnh & Tuyết

CA, USA

Ôb  Nguyễn Tiến Hoá

CA, USA

Ac  Nguyễn Văn Hiếu & Nguyễn Thị Khâm

CO, USA

Bà  Nguyễn Thị Hai

USA

Ac  Nguyễn Hương (Phát)

CO, USA

Rev.  Phạm Xuân Hiền

USA

Rev.  Trần Viết Hùng (Con Ôb Cố Khanh)

NJ, USA

Anh Trần Đức Huy

NY, USA

Chị Vũ Thị Hiền

CA, USA

ÔB  Phạm Quang Ích

TX, USA

Anh  Hoàng Jimmy

UT, USA

Ac  Nguyễn Jennifer

CA, USA

Ông  Nguyễn Văn Khanh & Ac Nguyễn Anh Tuấn

CA, USA

Các Con Bà Cụ Khắc (HTR VN)

USA

Ôb  Hoàng Kha & Long

UT, USA

Ôb  Hoàng Đức Kha cùng các vị Hảo Tâm

UT, USA

Ôb  Nguyễn Khan

CA, USA

Ac Michael Alan T Khong

CA, USA

Ôb  Hà Văn khoát

CA, USA

Ôb Trần Văn Khoan

USA

GĐ ÔB Phạm Văn Khoan

WA, USA

Ac  Hà Thanh Kiều

CO, USA

Ôb  Cố Vũ Văn Khiển

USA

Ôb Phạm Văn Khanh

NY, USA

Anh Nguyễn Khanh (Con Ôb Tường Khu Hiếu Nghĩa)

WA, USA

Ôb Trần Cao Khải & Nguyễn Thị Báu

CA, USA

Chị Võ Thị Kính (Phúc Linh)

CA, USA

Ac  Hà Lộc (Khôi) & Nhung (Vui) Con Ôb Sỹ

CA, USA

Bà  Đỗ Công Lý

FL, USA

Ô Lai

CA, USA

Chị Nguyễn Thị Lan

USA

Ac  Liệu (Con ÔB Đĩnh)

CA, USA

Ôb  Nguyễn Lãnh

USA

Ôb Giáo  Nguyễn Tân Lập

CA,  USA

Chị  Võ Thị Mỹ Linh

CA, USA

Bà  Nguyễn Thị Liêm

PA, USA

Ac  Cao Liễu & Hoa

CA, USA

Ôb  Lê Văn Lộc

CA, USA

Ac  Nguyễn Thành Long

USA

Ac  Trần Long & Thuy

CA, USA

Ôb  Bùi Trung Luân

CA, USA

Cô  Nguyễn Thị Luật

FL, USA

Ôb  Bùi Trung Lý

CA, USA

Ôb Trùm Nguyễn Văn Lễ

LA, USA

Chị  Phạm Thị Liễu

MD, USA

Chị  Nguyễn Thị Luyết

USA

Chị  Trần Thị Linh

LA, USA

Cao P Lee

NE, USA

Ac Vũ Ngọc Lịch & Hoàng Thị Liễu

CA, USA

Ôb Lê Ngọc Liên

USA

Bà Bùi Văn Lực

NY, USA

Ac  Nguyễn Thị Mai ( Con Ôb Khanh )

CA, USA

Bà Trưởng Mạc (Nguyễn Thị Chồi) Cùng Các Con

CA, USA

Bà Trưởng Mạc & Chị Phạm Thị  Việt

CA, USA

Ac  Hoàng Dũng Mai

UT, USA

Ac  Đặng Minh

TX, USA

ÔB  Giuse Trần Quang Minh

TX, USA

Do Mary

OK, USA

Bà Mary

LA, USA

Bà Cố Hoa

CA, USA

Ac  Vũ Văn Mẫn & Hoa

CA, USA

B. M. Phạm Thị Mến (Bà Trù)

CA, USA

Ôb  Lục Văn Miến

TX, USA

Bà Vũ Thị Mơ (bà Tân)

LA, USA

Ac  Hương Minh Nguyễn

CA, USA

Bà Cố  Nguyễn Thị Mưa (Chánh Nghiễm) Cùng Các Con

CA, USA

Ôb  Hoàng Văn Minh & Thảo

CA, USA

ÔB  Nguyễn Văn Minh & Bà Khâm & ÔB Hiến

CO, USA

Ac  Nghĩa & Kim

CA, USA

Ac  Nguyễn Văn Nghĩa & Phan Tôn

NY, USA

Bà  Hoàng Thị Nhuần (Bà Ngư)

CA, USA

Ac  Nhân Nguyễn

USA

Bà  Hoàng Như

NY, USA

Ac  Hoàng Thị Nhung

CA, USA

Ac  Nhung & Từ

CA, USA

Ôb Phó  Phạm Hữu Ninh cùng Các Con

CA, USA

Bà Cố  Bùi Thị Nụ cùng Các Con

CA, USA

Ac  Ngưu

CA, USA

Ôb Thủ  Trần Văn Ngôn

CA, USA

Bà Cụ Ngư

CA, USA

Ac  Hoàng Thị Nga

UT, USA

Ô  Nguyễn Văn Ngai

USA

ÔB  Tai Nguyễn

USA

Ôb  Trần Thanh Ngọc

NC, USA

Ac Ngát & Ac Hạnh (Con Ôb Vượng khu Hiếu Hoà)

CA, USA

Bà  Tô Thị Ơn

CA, USA

Ôb  Frank Nguyễn Phan

TX, USA

ÔB  Paul Tho Pham

TX, USA

Ôb  Nguyễn Văn Pháp & Con  Nguyễn Thị Luật

FL, USA

Bà Phúc Linh

CA, USA

Ôb  Hồ Thị Luận & Bách

CA, USA

Cô  Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Con Ac Chính Hồng)

FL,  USA

Ac  Võ Đức Phúc

CA, USA

Ôb  Nguyễn Hữu Phước & Các Con

TX, USA

ÔB  Giuse Trần Đại Phước

TX, USA

Các Ac Đặng Văn Phát, Hương, Dung & Nam

CO, USA

Bà Phao

PA, USA

Ac  Trần Phương & Phượng

CA, USA

Ac  Nguyễn Quân (Thầy Quân)

CA, USA

Ôb  Hà Bình Quân

CA, USA

Ac  Quân & Thủy ( Con ÔB P. Thưởng)

CA, USA

Ôb  Nguyễn Quang & Ơn

CA, USA

Ôb  Hà Văn Quang & Chín

CA, USA

Ac  Đặng Văn Quang

NY, USA

Ac  Bùi Hữu Quang

CA, USA

Quí Nguyễn

CA, USA

Ac  Phạm Quy

USA

Ôb  Nguyễn Văn Quỳnh

FL, USA

Cô Chú Quỳnh

FL, USA

Ôb  Trần Minh Quang

CA, USA

Ac  Trần Văn Quang

CA, USA

Ôb  Tạ Văn Rinh

CA, USA

Bà  Trần Thị Rỡ & Các Con

FL, USA

Bà  Nguyễn Thị Sáu

CA, USA

Ac  Trương Cao Sanh & Oanh

CA, USA

Ôb Chánh  Nguyễn Minh Sước

NY, USA

Ôb Phó  Giang Văn Sản & Phạm Thị Thơm

CA, USA

Ac  Phạm Văn Thắng

CA, USA

Ôb  Phạm Văn Sĩ (Chiến)

CA, USA

Bà  Trần Thị Sửu

CO, USA

Chị Sáu Woodlane

LA, USA

Ôb  Tân Phạm

MA, USA

ÔB  Trần Thanh Tám

TX, USA

Ac  Nguyễn Trọng & Hương

FL, USA

Ac  Lưu Văn Thắng & Ánh

FL, USA

Ac   Nguyễn Thanh

FL, USA

Ôb Chánh  Nguyễn Hữu Thanh

CA, USA

Ac  Khổng Đức Thịnh (Con Ôb Buôn)

USA

Ac  Trần Văn Thiện

CA, USA

Ôb  Trần Thị Thành

WI, USA

Ac  Cao Quốc Thắng

CA, USA

Các Anh em Cao Quốc Thông, Cao Quốc Thắng

CA, USA

Ô  Nguyễn Văn Thuần (Mỹ Kim)

USA

Chị Thúy & Chị Phượng

CA, USA

Ac  Tuấn & Phượng

FL, USA

Các Anh Thắng & Toàn

CA, USA

Ôb  Nguyễn Sĩ Thảo

CA, USA

Ac  Thiện (Con Ôb P Thảo)

USA

Các Ac Theu T Nguyễn, Nam Nguyễn, Tai Nguyễn

CA, USA

Ôb  Phạm Văn Thịnh

CA, USA

Ac  Phạm Thịnh & Hằng

CA, USA

Ac  Trịnh Thới & Yêu

TX, USA

Bà  Nguyễn Thị Thu

TX, USA

Ac  Nguyễn Sĩ Thiện

CA, USA

Ac Trần Văn Thiện (con Ôb Văng)

MA, USA

Ac  Đỗ Thu & Quý

CA, USA

Ac  Thu Ngô

FL, USA

Ac  Trần Văn Tám

TX, USA

Ac  Nguyễn Thị Thuý

TX, USA

Chị  Trần Thị Tin ( Cháu Cha Tiến) Cùng Các vị Hảo Tâm

CA, USA

Ac  Nguyễn Nam Tiến

CA, USA

Ôb  Mic & M Bùi Trung Tiêu

CA, USA

Ôb  Phạm Văn Tịnh ( Tứ Hải )

CA, USA

ÔB  Hà Tâm Trí

CA, USA

Ôb  Hà Kim Tinh

CA, USA

Ôb  Hà Trọng Tác

CA, USA

Cô  Hà Thị Tám

CA, USA

Chị  Hoàng Phương Thùy

CA, USA

Ac   Trần Minh Triết & Nguyệt

UT, USA

Ac  Hoàng Trình & Oanh

CA, USA

Ac  Phạm Tuân & Dung

CA, USA

Ac  Vũ Văn Tuấn

CA, USA

Ôb  Hà Quang Trung & Phạm Kim Chi

GA, USA

Ac  Vũ Tùng & Phượng

UT, USA

Bà Tân

LA, USA

Chị Anna Trần Thị Thành

WI, USA

Ôb  Hà Văn Thịnh & Tin

CA, USA

Ac  Tuyn

CA, USA

Ac  Cao Quốc Thắng

CA, USA

Ac  Cao Quốc Thông

USA

Các Anh em Cao Quốc Thông (Con Ôb Thủ Mỹ)

CA, USA

Chị  Đoàn Thị Thuận

LA, USA

Ac  Nguyễn Văn Ty

CA, USA

Đức Ông Terry

NY, USA

Bà  Tỵ, Chị Tuyến

CA, USA

Chị Nguyễn Thị Thu

CA, USA

Ac  Nguyễn Thị Thu Thủy (Con Chị Đào)

CA, USA

Cao  Tim

NE, USA

Bà Bs Truyền

LA, USA

Ô. Toma Nguyễn Đức Trung

TX, USA

Chị Đoàn Thị Thuận

LA, USA

Ac  Tuấn Phượng

FL,  USA

Ac  Frank Vasque & Dương Mỹ Duyên

MD, CA

Chị  Phạm Thị Việt

CA, USA

Ac  Mai Xuân Vượng

CA, USA

ÔB Chánh Nguyễn Văn Vượng

TX, USA

Ôb  Đỗ Trung Xếp cùng các vị Hảo Tâm

MD, USA

Ac  Nguyễn Thị Vân (Con Ôb Cố Thược )

PA, USA

Ôb  Nguyễn Vinh

MA, USA

Ac  Hà Ngọc Vĩnh & Diễm

CA, USA

Ac  Hà Thị Vui

CA, USA

Bà M.  Nguyễn thị Vuông

CA, USA

Ôb Hồ Ngọc Vinh

CA, USA

Chị Vượng

LA, USA

Chị  Trần Thị Hồng Yến

MI, USA

Ac  Đặng Hoàng Yến

CA, USA

Ông  Phạm Viết Yên

USA

Ac   Nguyễn Thị Yến


NY, USA

 


Previous page: Việt Nam
Next page: Các Quốc Gia Khác