Năm 2012

Tháng 1, 2012

Lễ Mẹ Thiên Chúa ( 1 Tháng 1, 2012 )

Lễ Hiển Linh ( 8 Tháng 1, 2012 )

Chúa Nhật 2 Thường Niên B (15 Tháng 1, 2012 )

Chúa Nhật 3 Thường Niên B ( 22 Tháng 1, 2012 )

Chúa Nhật 4 Thường Niên B ( 29 Tháng 1, 2012 )

Tháng 2, 2012

Chúa Nhật 5 Thường Niên B ( 5 Tháng 2, 2012 )

Chúa Nhật 6 Thường Niên B ( 12 Tháng 2, 2012 )

Chúa Nhật 7 Thường Niên B (19 Tháng 2, 2012 )

Chúa Nhật 1 Mùa Chay ( 26 Tháng 2, 2012 )

Tháng 3, 2012

Chúa Nhật 2 Mùa Chay ( 4 Tháng 3, 2012 )

Chúa Nhật 3 Mùa Chay ( 11 Tháng 3, 2012 )

Chúa Nhật 4 Mùa Chay ( 18 Tháng  3, 2012 )

Chúa Nhật 5 Mùa Chay ( 25 Tháng 3, 2012 )

Tháng 4, 2012

Chúa Nhật Lễ Lá ( 1 Tháng 4, 2012 )

Lễ Chúa Phục Sinh ( 8 Tháng 4, 2012 )

Chúa Nhật 2 Phục Sinh ( 15 Tháng 4, 2012 )

Chúa Nhật 3 Phục Sinh ( 22 Tháng 4, 2012 )

Chúa Nhật 4 Phục Sinh ( 29 Tháng 4, 2012 )

Tháng 5, 2012

Chúa Nhật 5 Phục Sinh ( 6 Tháng 5, 2012 )

Chúa Nhật 6 Phục Sinh ( 13 Tháng 5, 2012 )

Lễ Thăng Thiên ( 20 Tháng 5, 2012 )

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ( 27 Tháng 5, 2012 )

Tháng 6, 2012

Lễ Chúa Ba Ngôi ( 3 Tháng 6, 2012 )

Lễ Mình Máu Thánh Chúa ( 10 Tháng 6, 2012 )

Chúa Nhật 11 Thường Niên (17 Tháng 6, 2012 )

Chúa Nhật 12 Thường Niên ( 24 Tháng 6, 2012 )

Tháng 7, 2012

Chúa Nhật 13 Thường Niên ( 1 Tháng 7, 2012 )

Chúa Nhật 14 Thường Niên ( 8 Tháng 7, 2012 )

Chúa Nhật 15 Thường Niên ( 15 Tháng 7, 2012 )

Chúa Nhật 16 Thường Niên ( 22 Tháng 7, 2012 )

Chúa Nhật 17 Thường Niên ( 29 Tháng 7, 2012 )

Tháng 8, 2012

Chúa Nhật 18 Thường Niên ( 5 Tháng 8, 2012 )

Chúa Nhật 19 Thường Niên ( 12 Tháng 8, 2012 )

Chúa Nhật 20 Thường Niên ( 19 Tháng 8, 2012 )

Chúa Nhật 21 Thường Niên ( 26 Tháng 8, 2012 )

Tháng 9, 2012

Chúa Nhật 22 Thường Niên B ( 2 Tháng 9, 2012 )

Chúa Nhật 23 Thường Niên B ( 9 Tháng 9, 2012 )

Chúa Nhật 24 Thường Niên B ( 16 Tháng 9, 2012 )

Chúa Nhật 25 Thường Niên B ( 23 Tháng 9, 2012 )

Chúa Nhật 26 Thường Niên B ( 30 Tháng 9, 2012 )