Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc

                          THƯ MỤC VỤ THÁNG 10-2009

                                HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN


Kính gửi quý Cha, quý tu sĩ,

và toàn thể anh chị em giáo dân,

Anh chị em thân mến,

Nhân dịp tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, cũng là tháng cầu nguyện cho việc truyền giáo cách đặc biệt, tôi xin gửi đến gia đình giáo phận lời chào thân ái trong tình yêu bao la của Mẹ Maria. Tôi cũng xin gửi tâm tình quí mến và sự tin tưởng của tôi đến các thành phần giáo dân tông đồ của giáo phận, đang sát cánh với hàng giáo sĩ trong các sinh hoạt mục vụ và truyền giáo.

Anh chị em đều biết Đức Maria, dù là Mẹ Chúa Giêsu, nhưng không có chức thánh linh mục, mà chỉ là một giáo dân bình thường. Mẹ là người giáo dân tuyệt hảo đáng nêu gương cho chúng ta. Vì thế, đang khi chiêm ngắm Mẹ Maria, tôi xin gửi đến gia đình giáo phận Thư mục vụ tháng Mười với nội dung về Huấn Luyện Tông Đồ Giáo Dân. Đây là đối tượng ưu tiên thứ hai (sau linh mục) của việc huấn luyện đức tin trong giáo phận để chuẩn bị năm Kim Khánh giáo phận.

Anh chị em thân mến,

Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hôm nay đối với các giá trị tinh thần và thiêng liêng, các tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên cũng đang phải đương đầu với những thách đố và những thiệt thòi của vùng nông thôn trong thời đô thị hoá và toàn cầu hoá. Cách riêng, cộng
đoàn Kitô hữu tại Long Xuyên đang phải đối diện với tình trạng di dân kinh tế, nghề nghiệp, làm ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến đời sống và hoạt động của các tông đồ giáo dân. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn lao nhất đến đời sống và hoạt động tông đồ của người giáo dân trong giáo phận là ảnh hưởng của sự tục hoá ngày càng mạnh và sâu trong đời sống tâm linh. Trong bối cảnh này, việc huấn luyện và thường huấn dành cho các tông đồ giáo dân trở nên cấp bách với nhiều thách đố. Sau đây là một vài nét chính yếu mà giáo phận cần quan tâm trong trách nhiệm huấn luyện tông đồ giáo dân:

+ Trước hết, việc huấn luyện các tông đồ giáo dân phải được đặt nền tảng trên phẩm giá đích thực của người giáo dân. Theo tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân – Christifideles Laici của Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II, phẩm giá người giáo dân được gắn liền với Giáo hội Chúa Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm sức. Theo đó, trong Hội Thánh là mầu nhiệm, giáo dân là con của Thiên Chúa Cha trong Người Con duy nhất là Đức Kitô, để trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần với những ân sủng cho cộng đoàn. Trong Hội Thánh là hiệp thông, giáo dân được tham dự vào chức linh mục của Chúa Kitô, là ngôn sứ, là tư tế, và là vương đế với tác vụ, trách vụ, và nhiệm vụ để cùng xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô. Và trong Hội Thánh là sứ mạng, giáo dân còn có ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin Mừng để xây dựng mầu nhiệm Nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới, qua việc phục vụ con người thời đại, cổ võ phẩm giá con người, loan truyền nền văn minh tình thương và sự thật.

+ Kế đến, được rút ra từ Tuyên ngôn do Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Á Châu về Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Người Giáo Dân Trong Giáo Hội Và Trong Thế Giới Á Châu (Tokyo-Nhật Bản, 1986), việc huấn luyện tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên nên được tổ chức theo 3 cấp độ:

(1) Cấp độ nền tảng nhằm huấn luyện các tông đồ giáo dân có một lương tâm ngay thẳng, thấm nhuần những giá trị nhân bản cùng với những giá trị trong truyền thống văn hóa Việt Nam.

(2) Cấp độ Kitô hữu, nhằm huấn luyện cho các tông đồ giáo dân một nền tảng của đời sống Kitô Hữu với những giá trị thiêng liêng của Tin Mừng theo huấn giáo của giáo hội, cùng với những giá trị truyền thống trong lịch sử của giáo hội Việt Nam, đặc biệt là của lịch sử 50 năm của Hội Thánh
Long Xuyên.

Và (3) Cấp độ tông đồ do đoàn sủng và ơn gọi từ hàng ngũ giáo dân, nhằm huấn luyện người giáo dân tông đồ về tác vụ, nhiệm vụ, và trách vụ của người tông đồ trong Hội Thánh và trong thế giới.

Trong bối cảnh cụ thể của giáo phận Long Xuyên, việc huấn luyện tông đồ giáo dân nên được tổ chức với những lưu ý sau:

Thứ nhất, trong việc huấn luyện tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên, cần nhấn mạnh đến cách sống tu đức của người tông đồ giáo dân. Đặc biệt là cần làm nổi bật gương mẫu của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, nhất là về sự cộng tác
quảng đại và hy sinh của người tông đồ giáo dân với hàng giáo sĩ trong mọi hoàn cảnh (thư mục
vụ tháng 7).

Thứ hai, trong các đối tượng tông đồ giáo dân, cần đặc biệt ưu tiên cho ba tập thể tông đồ giáo dân sau đây: Thứ nhất tập thể giáo lý viên nhằm phục vụ tác vụ rao giảng. Thứ hai tập thể ca đoàn phục vụ tác vụ thánh hoá. Và thứ ba tập thể hội đồng mục vụ giáo xứ phục vụ tác vụ lãnh đạo. Trong các tập thể này, giáo phận cần ưu ái thành phần giới trẻ.

Thứ ba, trách nhiệm của việc đào tạo tông đồ giáo dân chủ yếu là do các linh mục phụ trách các cộng đoàn dân Chúa trực tiếp đảm nhận và tổ chức tại các cộng đoàn giáo xứ-giáo họ. Tuy nhiên, các Uỷ Ban giáo phận, như UB Giáo Dân, UB Gia Đình, UB Giáo Lý Đức Tin, UB Phượng Tự, UB
Truyền Giáo, Ban Mục Vụ Giới Trẻ, Ban Mục Vụ Thiếu Nhi, là những uỷ ba có trách nhiệm trực tiếp vào việc huấn luyện tông đồ giáo dân cấp giáo hạt và giáo phận. Điều cũng cần lưu ý là không thể không có sự cộng tác của chính giáo dân, cách này hay cách khác, trong các khoá huấn luyện tông đồ giáo dân.

Anh chị em thân mến,

Với đường hướng “Tái Rao Giảng Tin Mừng Để Đến Với Muôn Dân – Ad Gentes” của năm thánh 2010, tôi thiết tha kêu gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy để Chúa Thánh Thần huấn luyện chính bản thân để trở thành dụng cụ hữu hiệu của Ngài trong cánh đồng truyền giáo Long Xuyên.

Trong tháng này, vào dịp lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (18.10.09), hai giáo hạt Long Xuyên và Chợ Mới tiếp nối chương trình “Kể Chuyện Chúa Giêsu tại giáo phận Long Xuyên”. Tôi xin phó thác chương trình này, cùng với chương trình Năm thánh của giáo phận, đặc biệt là chương trình huấn luyện tông đồ giáo dân cho Đức Mẹ La Vang và cho hai thánh tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng và  Phêrô Đoàn Công Quí.

Hiệp thông với ĐC Gioan Baotixita, tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em và ban dồi dào ơn thánh cho anh chị em trong tháng Mân Côi này.

Thân ái trong Chúa Kitô,+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên