Thư Mục Vụ Đức Giám Mục Giáo Phận tháng 10 & 11 năm 2012

GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BƯỚC VÀO NĂM ĐỨC TIN

Anh chị em thân mến,

Cùng với Đức Cha Cố Gioan Baotixita, tôi xin gửi đến toàn thể anh chị em trong gia đình Giáo Phận lời chào thân ái trong niềm tin vào ân sủng của Đức Kitô, tình yêu của Thiên Chúa Cha, và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha Bênêđictô và Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Phận Long Xuyên cùng nhau bước qua “Cửa Đức Tin – Porta Fidei” để cử hành Năm Đức tin. Chính vì thế, thư mục vụ tháng 10 này có chủ đề “Gia đình Giáo Phận Hiệp Thông với Giáo Hội toàn cầu bước vào năm Đức Tin”.

Thưa anh chị em,

1. Qua Tự Sắc Porta Fidei – Cánh Cửa Đức Tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô thiết lập Năm Đức tin bắt đầu từ ngày 11/10/2012 và kết thúc ngày 24/11/2013. Năm Đức Tin này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công Đồng Vaticanô II (11/10/1962 – 2012) và kỷ niệm 20 năm phát hành cuốn Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo (11/10/1992 – 2012) (số 4). Theo Tự Sắc, Năm Đức Tin là một cơ hội suy tư đặc biệt để tái khám phá hành trình đức tin trong cuộc khủng hoảng đức tin trong Giáo Hội (số 2). Vì thế, mục đích của Năm Đức tin: một là tái khám phá ra cốt lõi của Đức Tin, mà nền tảng phải là sự gặp gỡ cá nhân và thân tình với Đức Kitô (số 3)hai là tái khám phá ra ý nghĩa các tài liệu của Công Đồng Vaticanô II cho công cuộc canh tân Giáo Hội(số 5); và ba là tái khám phá ra đức tin được hệ thống hóa trong Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, nhờ đó Giáo Hội tuyên xưng niềm tin, cử hành niềm tin trong phụng vụ, sống niềm tin bằng sự hoán cải, và dấn thân làm chứng công khai cho niềm tin bằng các hành động bác ái (Số 11).

Để đạt được mục tiêu này, ĐTC đã đề ra những việc cần được thực hiện. Thứ nhất, đọc lại các văn kiện Công Đồng Vaticanô một cách đúng đắn (số 5), và học hỏi nội dung cơ bản trong Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo (PD số 11)Thứ hai, đọc lại lịch sử đức tin trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh Công Giáo; đó là việc ngắm nhìn Chúa Kitô Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin; đó là chiêm ngắm gương mẫu đức tin của Mẹ Maria, của các Tông Đồ, của cộng đoàn tín hữu tiên khởi, của các vị tử đạo, của các thánh tu sĩ, của toàn thể các thánh nam nữ trên Thiên Quốc; đó còn là những Kitô hữu rải rác trên toàn thế giới đang thực hiện cuộc lữ hành đức tin (số 13). Cuối cùng, tăng cường làm chứng niềm tin bằng những hành động thực thi bác ái để sẵn sàng dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng (số 14).

2. Hiệp thông với 25 giáo phận của Giáo Hội Việt Nam, Giáo Phận Long Xuyên sẽ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 18/10/2012. Cử hành Năm Đức Tin, Giáo Phận ý thức về những nguy cơ có thể sẽ gây ra sự khủng hoảng đức tin trong Giáo Phận. Thật vậy, sự tục hóa trong tôn giáo hiện nay không chỉ là do những ảnh hưởng tiêu cực của trào lưu tục hóa, nhưng rất có thể là do chính các phần tử trong tôn giáo đang tiếp tay làm cho các mầu nhiệm thánh và các sinh hoạt thiêng liêng của Hội Thánh trở thành bị tục hóa. Trong bầu khí tục hóa này, sự ích kỷ cá nhân cùng với những cám dỗ kiếm tìm những giá trị vật chất và trần thế đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đức tin; cụ thể là quyền lực và tiền của có thể trở thành động lực chính trong việc chọn lựa và thực hiện các hoạt động tôn giáo. Hệ quả tất yếu là thái độ loại trừ thập giá, tử đạo, khổ chế, hy sinh trong việc dấn thân làm chứng cho những giá trị Tin Mừng trong một thế giới “không cần các thầy dạy, nhưng cần các chứng nhân, mà nếu họ tin vào các thầy dạy, vì các thầy dạy cũng là những chứng nhân” (ĐGH Phaolo VI).

3. Trong bối cảnh trên, đường hướng của giáo phận cử hành Năm Đức Tin là đón nhận Năm Đức Tin như một hồng ân để tiếp tục cuộc lữ hành trần thế trong an bình và hy vọng. Thật vậy, cộng đồng dân Chúa của Giáo Phận sẽ thực hiện cuộc lữ hành trần thế với đức tin được tái khám phá soi chiếu, với đức tin triển nở trong đức ái là động lực, và với đức tin trong hiệp thông làm thành một cộng đoàn cùng nhau thi hành sứ vụ. Như vậy, Giáo Phận cần liên kết giữa đời sống tu đức chiêm niệm và đời sống hoạt động tông đồ.

Cụ thể hơn, đường hướng tu đức của Giáo Phận trong Năm Đức Tin sẽ là “trong chiêm niệm lắng nghe Lời Chúa”, đặc biệt là từ thư gửi cho các Hội Thánh Axia trong trong chương I, II và III của sách Khải Huyền. Với đường hướng này, trong cầu nguyện với Lời Chúa, Giáo Phận sẽ củng cố và canh tân niềm tin vào Chúa Kitô. Trong chiêm niệm với Lời Chúa, Giáo Phận sẽ thực hiện cuộc hành trình hoán cải theo mô hình Chúa Kitô. Trong cử hành Phụng vụ và các sinh hoạt đạo đức, Giáo Phận nghe được lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Và trong nỗ lực sống Lời Chúa trong cuộc sống thường nhật, con cái của Giáo Phận đang cùng nhau thực hiện cuộc lữ hành Đức tin, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bước theo Chúa Kitô, để xây dựng Nước Thiên Chúa. Năm Đức Tin trở thành cuộc tĩnh tâm của hoán cải và đổi mới để trở thành Con Yêu Dấu của Thiên Chúa.

4. Theo đường hướng trên, Giáo Phận sẽ cử hành năm Đức Tin theo mô hình của Giáo Hội sơ khai – Cv 2. 42-47. Cụ thể như sau:

Tuyên Xưng Đức Tin“Các tín hữu chuyên cần học hỏi giáo huấn của các tông đồ” (c. 42): Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận được khích lệ đọc, nghiên cứu và học hỏi giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II và giáo lý công giáo. Điều thiết yếu của việc tìm hiểu đức tin là phải hướng đến cuộc gặp gỡ Đức Kitô.

Cử hành Đức Tin: Các tín hữu luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng (c.42): Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, và các cuộc tĩnh tâm là những sinh hoạt phụng tự được nhấn mạnh trong Năm Đức tin tại các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, đoàn thể. Nòng cốt của việc cử hành phụng tự là sự hoán cải nội tâm trở về với Đức Kitô.

Thực hành Đức tin“Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17): Đức tin triển nở thành yêu thương phục vụ trong đời sống cộng đoàn Giáo Phận. Lý tưởng là với niềm tin Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong cộng đoàn, cộng đoàn gia đình xây dựng thành Hội Thánh tại gia; cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, đoàn thể xây dựng thành Hội Thánh tại thế. Thiết yếu trong việc thực hành đức tin là đức bác ái hiệp thông (eros) và chia sẻ (agape) để “trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn” (Cv 4, 34).

Loan truyền đức tin“Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn ngày có thêm những người được cứu độ” (c. 47). Với đức tin được tái khám phá và canh tân, cộng đoàn Giáo Phận sống mầu nhiệm Chúa Kitô, để trở thành hiện thân của Chúa Kitô là muối cho đời, là men giữa trần thế, là ánh sáng cho trần gian. Đàng khác, với đức tin, người Kitô hữu nhận ra Chúa Kitô nơi anh chị em đồng loại, đặc biệt là nơi những người bé mọn, để “phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đối tượng của năm Đức Tin mà Giáo Phận quan tâm là giới trẻ, đặc biệt sinh viên học sinh và thiếu nhi. Giáo Phận hướng về giới trẻ để thi hành tác vụ giáo dục đức tin, làm cho đức tin của thanh thiếu niên được hiểu biết, đào sâu và cảm nghiệm trong cuộc lữ hành cuộc đời, nhờ đó, người trẻ nhiệt tâm và quảng đại trở thành nhân chứng đáng tin cậy cho Đức Kitô Phục Sinh, và có thể chỉ cho con người đương thời biết cánh cửa đức tin – Porta Fidei” dẫn vào Nước Thiên Chúa.

Khai mạc năm Đức Tin trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Giáo Phận sẽ noi gương Mẹ tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, và loan truyền đức tin nhờ suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi. Đây là cách Giáo Phận cùng Mẹ thực hiện cuộc hành trình Đức tin, sống mầu nhiệm Chúa Kitô Nhập Thể (Mầu Nhiệm Sự Vui), Nhập Thế (Mầu Nhiệm Sự Sáng), Khổ Nạn (Mầu Nhiệm Sự Thương), và Phục sinh (Mầu Nhiệm sự Mừng).

Chúng ta cùng hẹn gặp nhau vào ngày khai mạc Năm Đức Tin 18/10/2012 tại Trung Tâm Hành Hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành toàn thể anh chị em.

+ GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN