Thư Mục Vụ Đức Giám Mục Giáo Phận tháng 8 năm 2011

ĐÀO TẠO LINH MỤC TƯƠNG LAI TRONG TINH THẦN THAM GIA VÀ HIỆP THÔNG VÌ SỨ VỤ
***

Anh chị em thân mến

Tôi xin gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận lời chào thân ái trong tinh thần đồng trách nhiệm với lời cầu nguyện xin Chúa ban cho giáo phận những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Khởi đầu tháng tám là lễ kính thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các linh mục. Trong tháng tám, các chủng sinh của giáo phận được gửi đi thực tập mục vụ hè. Riêng lớp K 11, theo chương trình đào tạo của chủng viện, sẽ dành cả niên khoá 2011-2012 để được đào tạo và tự đào tạo trong bầu khí của một cộng đoàn giáo xứ. Rồi ngày 20/8, hai mươi tu sinh sẽ vào nhà Têrêsa và ngày 11/9 các chủng sinh của chủng viện thánh Quí sẽ khai mạc niên khoá mới. Những sự kiện trên gợi ý cho tôi viết thư mục vụ này với chủ đề Đào Tạo Linh Mục Tương Lai Trong Tinh Thần Tham Gia Và Hiệp Thông Vì Sứ Vụ.

Kinh nghiệm và thực tế cho thấy, tương lai của Giáo Hội nói chung và của giáo phận nói riêng, tuỳ thuộc vào việc đào tạo các linh mục. Ai trong chúng ta, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, đều nhận thức được rằng, công tác đào tạo các linh mục cho Giáo Hội là điều thiết yếu, nhưng cũng luôn gặp nhiều thách đố trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội.

Hiện tình, việc đào tạo linh mục trong giáo phận theo sát định hướng và chỉ dẫn của Toà Thánh và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vơi ba (03) giai đoạn đào tạo:

- giai đoạn mở đường dành cho dự tu và tu sinh;

- giai đoạn khai tâm trong chủng viện dành cho các chủng sinh;

- và giai đoạn thường huấn dành cho các linh mục, đặc biệt là năm năm đầu đời linh mục.

Để thực hiện chương trình này, giáo phận đã đón nhận nhiều sự cộng tác quảng đại và hữu hiệu từ Uỷ Ban Linh Mục Chủng Sinh Dự Tu, cũng như từ các linh mục phụ trách tại các giáo hạt và từ hàng ngũ linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo phận. Giáo phận cũng đã quan tâm để có những cơ sở cho chương trình đào tạo linh mục tương lai; tuy không hoàn toàn lý tưởng, nhưng cũng biểu lộ nỗ lực của giáo phận đang thực hiện sứ mạng trong khả năng của mình. Trong thực tế, giáo phận đã nhận được sự cộng tác của toàn thể Giáo Hội cho công trình này. Đó là sự quan tâm của Toà Thánh hàng năm, là sự chỉ đạo của HĐGMVN, là sự huấn luyện trực tiếp của chủng viện Thánh Quí, sự đóng góp về tinh thần cũng như vật chất của các linh mục, tu sĩ, các cựu chủng sinh và giáo dân trong cũng như ngoài nước cho chương trình này. Giáo phận luôn tạ ơn Chúa và ghi ơn các ân nhân.

Tuy nhiên, giáo phận cũng ý thức được những thách đố trong công tác đào tạo linh mục tương lai, đặc biệt là trong hoàn cảnh của xã hội cũng như của Giáo Hội ngày nay. Thách đố thứ nhất là ở nhân sự đào tạo. Các nhà đào tạo của giáo phận phải hình thành một bộ phận hiệp nhất để cùng dấn thân cho sứ mạng đào tạo, cùng nâng cao chuyên môn đào tạo và cùng chia sẻ những kinh nghiện đào tạo. Thách đố thứ hai là ở chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo của giáo phận phải là sự kết hợp không thể tách rời giữa đào tạo về sống đời linh mục và huấn luyện những khả năng thi hành tác vụ linh mục. Thách đố thứ ba là về bầu khí đào tạo. Giáo phận phải hình thành một bầu khí thuận lợi cho việc đào tạo. Đó phải là bầu khí của sự hiệp thông trong toàn giáo phận, đặc biệt là sự hiệp thông của thế hệ cha anh trong chức linh mục đối với thế hệ đàn em đang cần được yêu thương, đón nhận và nâng đỡ. Giáo phận trông cậy vào ơn Chúa và tin tưởng vào thiện chí của nhiều người để có thể đối diện với những thách đố trên.

Để có thể đối diện với những thách đố trên, giáo phận bày tỏ thiện chí trong giải pháp tu đức và mục vụ cho chương trình đào tạo linh mục tuơng lai.

Về giải pháp tu đức, trước hết là bầu khí đào tạo. Bầu khí tu đức thuận lợi cho công cuộc đào tạo linh mục tương lai sẽ là bầu khí đức tin trong cầu nguyện, đức cậy trong khổ chế, và đức ái trong phục vụ. Kế đến, mọi người trong giáo phận, đặc biệt là các nhà đào tạo, cần trước tiên việc đến với Chúa Giêsu để học “sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Trong ý hướng này, Chúa Thánh Thần sẽ là nhà đào tạo chính của các nhà đào tạo cũng như của các chủng sinh, tu sinh và dự tu. Cũng trong thái độ hiền lành và khiêm nhường, giáo phận sẵn sàng mở rộng tâm hồn để đối thoại, đối thoại với Chúa, đối thoại với con người, để tìm ý Chúa, lãnh nhận ơn Chúa, và đón nhận sự cộng tác của những người thiện chí cho chương trình đào tạo linh mục tương lai.

Về giải pháp mục vụ, giáo phận cần quan tâm đến ba (03) điểm chính.

** Thứ nhất, toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận đều được mời gọi, cách này hay cách khác, lãnh trách nhiệm đào tạo linh mục tương lai. Cụ thể, mọi người không trừ ai đều ý thức trách nhiệm để cổ vũ, khám phá, nuôi dưỡng, phân định và góp ý cho giáo quyền trong việc đào tạo và tuyển chọn các ứng viên linh mục của giáo phận.

** Thứ hai, tiếp nối truyền thống của giáo phận, chúng ta cần có chương trình đào tạo nhân sự cho công cuộc đào tạo các linh mục tương lai. Đồng thời giáo phận cũng cần tạo điều kiện cho các nhà đào tạo có cơ hội để cập nhật đường hướng và phương pháp đào tạo cho phù hợp với một hoàn cảnh luôn đổi thay.

** Cuối cùng, nếu đối với tông đồ giáo dân, giáo phận đề ra đường hướng đối thoại để hiệp thông, thì với chương trình đạo tạo linh mục tuơng lai, giáo phận đề ra đường hướng đối thoại và hiệp thông để được giáo dục, đựơc thánh hiến và được sai đi. Đây là đừờng huớng tháp tùng để đọc những dấu chỉ từ Chúa Thánh Thần cho công cuộc giảng dạy, huấn luyện, và phân định ơn gọi. Đây cũng là đường hướng tuyển chọn và đề cử ứng viên linh mục với công thức “Chúa Thánh Thần và chúng tôi quyết định rằng…”(CV 15,28).

Chúng ta phó thác công trình đào tạo linh mục tương lai của giáo phận cho Chúa Thánh Thần, dưới sự bảo trợ của thánh Gioan Maria Vianney, và nhờ lời cầu bầu của Đức Cha Cố Micae, người đã có một tầm nhìn xa và rộng cho việc đào tạo linh mục tương lai cho giáo phận.

Hiệp nhất với ĐC Gioan Baotixita, tôi cầu xin phúc lành của Thiên Chuá và của Mẹ Maria xuống trên anh chị em. Đặc biệt cha ban phép lành cho các chủng sinh, các tu sinh, và các dự tu yêu quí của Cha.

+ GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN