Thư Mục Vụ tháng 12/2010: Ân huệ của Lễ Hiện Xuống mới

ÂN HUỆ CỦA LỄ HIỆN XUỐNG MỚI

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ, quí chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân.

Trong bầu khí của Mùa Vọng tỉnh thức đón chờ Chúa đến, tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Chúng ta đang bước vào giai đoạn kết thúc Năm Thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, và tôi xin dùng thư mục vụ này để cng anh chị em lượng giá việc cử hành Năm Thánh.

Anh chị em thân mến,

Trong năm vừa qua, giáo phận đã cử hành Kim Khánh giáo phận như một lễ Hiện Xuống Mới với đường hướng “Tái Rao Giảng Tin Mừng để Đến Với Muôn Dân” qua năm mục tiêu chính. Đó là:

1) Tạ ơn: Tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân về hồng ân đức tin.

2) Hoà Giải: Sám hối và Hoà giải với Thiên Chúa và với anh chị em đồng đạo và đồng bào.

3) Học hỏi: Học hỏi về Giáo hội Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ.

4) Xây dựng: Canh tân Giáo hội thành một Hội thánh tham gia và hiệp thông, và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng.

5) Chia sẻ: Chia sẻ niềm vui đức tin với đồng bào.

Để thực hiện những mục tiêu này, giáo phận đã đề ra những chương trình cụ thể cho các cuộc cử hành năm thánh trên toàn giáo phận, tại các giáo hạt và tại giáo xứ giáo họ. Chương trình này dựa vào 3 tác vụ của Chúa Kitô trao cho Giáo hội để thực hiện đường hướng và mục tiêu của Năm Thánh.

Giờ đây, ở thời điểm sắp đến ngày bế mạc, chúng ta lượng giá sinh hoạt Năm Thánh không nhằm mục đích nào ngoài việc nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đã, đang và sẽ còn tiếp tục đổ xuống trên đoàn dân của Người trong giáo phận, để dùng lời thánh vịnh 118 ca vang: “Hãy ca tụng Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Thực vậy:

*Dấu chỉ thứ nhất của tình thương Chúa trên giáo phận là tinh thần tham gia và hiệp thôngcủa mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đối với việc cử hành Năm Thánh. Cụ thể hơn, là tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân cùng với giáo sĩ, được thể hiện trong 12 chương trình đặc biệt của giáo phận đã đề ra để đánh dấu Năm Thánh giáo phận. Xin được liệt kê 12 chương trình đã và đang hoàn thành trong Năm Thánh:

1)Phong chức Phó Tế và Linh Mục.

2)Hình thành Hội Đồng Linh Mục của giáo phận.

3)Chương trình thường huấn 5 năm đầu đời Linh Mục.

4)Chương trình 10 năm đào tạo linh mục tương lai giai đoạn mở đuờng (dự tu).

5)Gửi Linh Mục trẻ đi du học tại nước ngoài.

6)Thành lập Dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên.

7)Hình thành Hội Đồng Mục Vụ giáo phận.

8)Thành lập quĩ bác ái truyền giáo

9)Hoàn thành chương trình kể chuyện Chúa Giêsu tại giáo phận Long Xuyên.

10)Thiết lập thêm các giáo hạt (từ 5 hạt lên 9 hạt).

11)Thiết lập ban quản lý tài chánh giáo phận.

12)Xây dựng trụ sở Long Xuyên tại TP HCM.

Liệt kê những công trình trên trong tâm tình tạ ơn tình thương của Chúa trên giáo phận, chúng ta ý thức rằng giáo phận không tự hào về những công trình trên, nhưng qua những công trình này, giáo phận ý thức đuợc tầm quan trọng của ơn Chúa Thánh Thần tác động nơi tâm hồn mọi thành phần dân Chúa để với lửa hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, giáo phận đang cùng nhau xây dựng giáo phận Long Xuyên thành một Hội thánh Tham gia và Hiệp thông trong tinh thần Đồng trách nhiệm. Tham gia và hiệp thông với tinh thần đồng trách nhiệm là ơn của Chúa Thánh Thần

*Dấu chỉ thứ haicủa tình thương Chúa trên giáo phận làý thức về tình trạng thiếu nhiệt tâm đối với những tác vụ của Hội Thánh, đặc biệt là sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Quả thật, qua chương trình “Kể chuyện Chúa Giêsu tại Long Xuyên” được thực hiện từ cấp giáo hạt và cao điểm là cấp giáo phận tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp ngày 23 và 24/10/2010, giáo phận đã nhận ra sự thiếu sót của mình, của giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đối với Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng trên phần đất Long Xuyên. Từ ý thức này, giáo phận nhận ra được lời mời gọi hoán cải và đổi mới để cùng cảm nhận được sự cần thiết lửa nhiệt tâm khơi động sự thao thức tông đồ và cầu xin như một ân huệ của lễ Hiện Xuống Mới trên cộng đồng Dân Chúa. Với nhiệt tâm tông đồ này, mọi thành phần dân Chúa trở nên sẵn sàng để Chúa Thánh Thần tiếp tục huấn luyện và biến đổi trở thành một tập thể sứ giả Tin mừng. Và với ý thức bản chất của Giáo hội lữ hành là truyền giáo, từng người và tập thể cộng đồng dân Chúa cũng ý thức mình được sai đến với đồng đạo và đồng bào cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa là qui tụ đoàn con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối (x Ga 11,52). Lúc đó, lời mời gọi hoán cải và đổi mới trở thành lời “ca tụng Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

*Dấu chỉ thứ ba của tình thương Chúa trên giáo phận trong năm thánh là nhận ra được sứ điệp của Chúa cho giáo phận trong giai đoạn mới, sau 50 năm lịch sử của giáo phận. Trong những ngày đi vào kết thúc năm thánh, Hội Đồng Linh mục ngày 18/10, Ban Tư Vấn từ ngày 25 đến ngày 28/10, các Ủy Ban và các Ban của giáo phận ngày 4/11, và của linh mục đoàn trong dịp tĩnh tâm hàng năm từ ngày 8 đến ngày 12/11, chúng tôi cùng qui tụ trong cầu nguyện, suy tư, và trao đổi, đã nhận ra được sứ điệp của Chúa về đường hướng sắp tới của giáo phận là xây dựng Hội Thánh Tham Gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ trong Tinh Thần Đồng Trách Nhiệm, và từ đó đã đề ra những hướng mục vụ và truyền giáo của giáo phận với 3 nhiệm vụ đặc biệt sau đây:

1) Loan Báo Tin Mừng phải trở thành trọng tâm và đích nhắm cho mọi sinh hoạt của giáo phận;

2) Việc huấn giáo cho toàn thể cộng đồng dân Chúa, giáo sĩ cũng như giáo dân, phải được coi như nền tảng thiết yếu cho chương trình mục vụ và truyền giáo của giáo phận;

3) Khám phá, nuôi dưỡng và phát huy ơn đoàn sủng của người giáo dân trở thành điểm nhấn mục vụ trong việc xây dựng Hội Thánh Long Xuyên. Lãnh nhận sứ điệp của Chúa cho giáo phận, chúng ta cùng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trong Lễ Hiện Xuống mới đổ trên trên giáo phận Lửa sức sống phong phú và hiệp nhất, để trong tinh thần đồng trách nhiệm, bước vào giai đoạn mới của lịch sử giáo phận.

Nhận ra những dấu chỉ của ơn  Lễ Hiện Xuống Mới sẽ giúp cho toàn thể giáo phận mở rộng tâm hồn để tiếp tục đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt là trong lễ Bế Mạc Năm Thánh vào ngày 01/01/2011.

Hiệp thông với Đức Cha Cố Micae đang cầu bầu cho giáo phận trên Thiên Đàng, và với Đức Cha Gioan Baotixita đang cầu nguyện và thao thức cho giáo phận, tôi cầu chúc quí cha, quí tu sĩ, quí chủng sinh, và toàn thể cộng đồng dân Chúa một mùa Giáng Sinh tràn đầy phúc lành của Chúa Hài Nhi.

Chúng ta cùng hẹn gặp nhau vào ngày bế mạc Năm Thánh tại Đền Thánh Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình, bổn mạng của giáo phận Long Xuyên.

+ GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

CÔNG BỐ CUỘC CHUYỂN ĐỔI

Thứ hai ngày 08.11.2011

Kính thưa quí Cha, quí tu sĩ và toàn thể anh chị em,

Vì nhu cầu mục vụ tại các giáo xứ và giáo họ, sau khi đã tham khảo ban tư vấn, tôi xin thông báo những quyết định sau:

* Trường hợp nghỉ hưu: Chúng tôi đã chấp thuận đơn xin hưu của:

1- Cha Cố Giuse Vũ Khắc Nghiêm, cha xứ Tân Chu kinh 5a

2- Cha Giuse Phan Văn Lung, cha xứ Hà Tiên

3- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nghị, cha xứ Hòn Đất

* Trường hợp các cha phó chuyển đổi nhiệm sở:

1- Cha Giuse Nguyễn Thanh Bình là phó giáo xứ Cồn Phước.

2- Cha Phêrô Cao Văn Hoành, là phó giáo xứ Cù Lao Giêng

3- Cha Stêphanô Lê Thái Vũ, là phó giáo xứ An Châu

4- Cha Phêrô Trần Văn Quắn, là phó giáo xứ Năng Gù

5- Cha Phêrô Nguyễn Minh Trí, là phó giáo xứ Núi Tượng

6- Cha Phêrô Vũ Quang Tấn, là phó giáo xứ Thạnh An

7- Cha Phêrô Nguyễn Phước Hiền, là phó giáo xứ Bò Ót

8- Cha Gioan Baotixita Trần Kim Tuyến (Phú), là phó giáo xứ Chánh Toà LX

9- Cha Giuse Phan Minh Thuận, là phó giáo xứ Lạng Sơn

10- Cha Vinhsơn Vũ Duy Nghiệm, là phó giáo xứ Tân Thành 4B

* Trường hợp các cha phó chuyển đổi nhiệm vụ là cha Sở

1- Cha Hiêrônimô Phạm Văn Thành là Cha Sở Hiếu Sơn, K.H2

2- Cha Matthia Vũ Văn Thương, là Cha Sở An Bình, Gò Quao kiêm phụ trách Xáng Cụt.

3- Cha Vinhsơn Nguyễn Duy Khánh là cha sở Trảng Tranh

4- Cha Giuse Nguyễn Thanh Bình là cha sở Ong Dèo

5- Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh là cha sở Rạch Đùng

* Trường hợp các cha sở chuyển đổi nhiệm sở

1- Cha Phêrô Đoàn Lê Hữu Trí là cha sở Gx. Bình Tây

2- Cha Phêrô Chu Văn Tần là cha sở Gx. Phú An

3- Cha Phêrô Nguyễn Đức Dũng là cha sở Gx. Rạch Sâu

4- Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Ngọ là cha sở Gx Phêrô Phaolô (Giáo họ Phêrô Phaolô là giáo họ được nâng lên là giáo xứ).

5- Cha Phêrô Vũ Đức Học là cha sở Gx. Hiệp Tâm, kiêm quản sở giáo họ Vô Nhiễm (giáo họ biệt lập)

6- Cha Antôn Nguyễn Minh Chương là cha sở Gx Giuse (Kinh Rivera)

7- Cha Phêrô Phạm Chấn Hưng là cha sở Gx. Tân Chu (K.5a)

8- Cha Giuse Đinh Mạnh Hùng là Cha sở Gx Hà Tiên

9- Cha Đaminh Phạm Văn Tư là cha sở Gx Tân Hóa (Giáo họ Tân Hoá sẽ được nâng lên thành giáo xứ)

10- Cha Vinhsơn Phạm Thế Hoà là cha sở Gx Tân Bùi K.4B

11- Cha Giuse Trương Trung Hưng là Cha sở Gx Vinh Sơn K.0

12- Cha F.X Nguyễn Phương Nam là cha sở Gx Quí Phụng, Rọc Lá

13- Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh là cha sở Gx Xẻo Dầu. (Vì lý do sức khỏe, hai cha Nam và Tinh sẽ chờ đợi một thời gian nữa).

14- Cha Inhaxiô Võ Văn Ánh là Quản sở họ Vô Nhiễm K.1A.

Tổng cộng: 32 cuộc chuyển đổi:

* 03 cha hưu

* 10 cha phó đổi nhiệm sở

* 05 cha phó đổi nhiệm vụ là cha sở

* 14 cha sở đổi nhiệm sở

Xin các cha sắp xếp thời gian chuyển đổi từ sau lễ Giáng Sinh cho đến cuối tháng 01 năm 2011.

Xin hết lòng cám ơn quý cha đã tích cực cộng tác trong việc chuyển đổi này.

Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ quý cha. Riêng trường hợp của hai cha Tinh và cha Nam, vì lý do đau bệnh, nên việc chuyển đổi tạm treo, và chúng tôi khuyến khích hai cha đi chữa bệnh trong vòng 6 tháng.

QUÍ THẦY CHUẨN BỊ LÃNH NHẬN

CHỨC PHÓ TẾ

Ngoài ra, theo dự kiến vào ngày 20.01.2011, quí Thầy có tên dưới đây sẽ được lãnh nhận chức phó tế:

1- Phêrô Nguyễn Thanh Vũ, Gx. Rạch Sâu

2- Phêrô Nguyễn Quốc Tiên, Gx. Bò Ót

3- Giuse Đặng Phước Thịnh, Gx. Thạnh An

4- Giuse Trần Văn Thịnh, Gx. Thanh Hải, Kênh D 2

5- Phaolô Vũ Bá Linh, Gx. Đaminh, Kênh 10

6- Giuse Nguyễn Xuân Phúc, Gx. Đồng Tâm, Kênh 3b

7- Vincentê Vũ Tiến Dũng, Gx. Tân Lập

8- Vincentê Vũ Văn Tạc, Gx. Đền Thánh Giuse

9- Gioan Thiên Chúa Maria Nguyễn Công Chức, Gx. Hoà Hưng

10- Luy Maria Trần Ngọc Bính, Gx. Hoà Hưng

Trong niềm hiệp thông với giáo phận, chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho quí Thầy.

Long Xuyên ngày 08 tháng 11 năm 2010

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Long Xuyên