12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

Hoa

Quả

Bác Ái

Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.

Vui Vẻ

Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.

Bình An

Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.

Kiên Nhẫn

Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.

Nhân Từ

Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.

Hòa Nhã

Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.

Nhẫn Nại

Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.

Hiền Lành

Kìm hãm nóng giận.

Tin Tưởng

Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.

Nhã Nhặn

Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.

Tiết Ðộ

Chế ngự những dục vọng.

Trong Sạch

Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.