Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.
- 1964-1970 : Học TCV Têrêsa, Long Xuyên.
- 1971-1974 : Học ÐH Văn khoa, Saigòn, Cử nhân Xã hội học.
- 1975-1980 : Học ÐCV thánh Giuse, Tp. Hồ chí Minh.
- 1980-1981 : Lao động Nông trường lô 6, Củ Chi.
- 1981-1985 : Giúp xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.
- 26-10-1985 Thụ phong linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình.
- 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.
- 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.
- 1992-1993 : Phụ khảo tại ÐCV thánh Giuse, Tp. Hồ chí Minh.
- 1993-1998 : Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.
- 1998-2001 : Giáo sư ÐCV thánh Giuse, Tp.HCM.
- 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá TGP.TPHCM, hiệu tòa Tortiboli.
- 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà SG. Chủ phong: ĐTGM. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. Bùi Tuần và ĐGM. Ngô Quang Kiệt .
- 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết.