Giai đoạn 3 : Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 50 NĂM THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Giai đoạn 3 : Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

(Từ 02/09/2003 đến nay)

 

Tiếp theo hai giai đoạn của hai Đức Giám Mục tiên khởi là giai đoạn III của công cuộc Loan Báo Tin Mừng tại Long Xuyên. Giai đoạn này bắt đầu từ thời điểm Đức Cha Giuse trở thành Giám Mục Chánh Tòa của giáo phận cho đến ngày nay. Nội dung của bài tường trình này tập trung vào những đặc điểm của giai đoạn III của công cuộc Loan Báo Tin Mừng tại Long Xuyên.

1.Nếu giai đoạn I được ghi ấn bởi truyền giáo học theo công đồng Vaticano II, và giai đoạn II được ghi ấn bởi thư chung của HĐGMVN, thì công cuộc Loan Báo Tin Mừng giai đoạn III  được ghi dấu ấn của giáo huấn từ Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Á Châu và tông huấn hậu thương hội đồng giám mục Á Châu có tên là Ecclesia in Asia. Theo giáo huấn của hai văn kiện cơ bản này,  thì :

            1. Mục đích của việc loan báo tin mừng là tiếp tục thi hành sứ vụ loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa của Chúa Gie6su đạt tới sự thành toàn tại Á Châu.

            2. Tác nhân chính trong công cuộc rao giảng tin mừng này chính là Chúa Thánh Thần, và tất cả mọi người trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần cho công trình này.

            3. Ba đối tượng mà sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo hội nhắm đến là (*) những Kitô hữu đang đạt được sự trưởng thành trong đức tin; (**) những Kitô hữu đã mất cảm thức đức tin; và (***) cuối cùng là những anh chị em chưa biết Chúa Kitô.

            4.Giáo hội trong công cuộc loan báo tin mừng sẵn sàng cộng tác và hơn nữa tranh thủ sự cộng tác của mọi thành phần xã hội, những anh chị em của các hội thánh Tin Lành, của các tôn giáo bạn, của những người thành tâm thiện chí, để xây dựng trời mới đất mới nơi công lý ngự trị.

            5. Để thực hiện được mục tiêu trên, giáo hội tại Á Châu, ngoài sự cầu nguyện và hy sinh, còn sử dụng sự đối thoại như là phương cách độc đáo của Á Châu. FABC nhấn mạnh đến 3 đối tượng của đối thoại. Đó là đối thoại với các nền văn hóa, với các tôn giáo bản xứ, và với người nghèo. Điều đáng lưu tâm trong truyền giáo học của FABC là Nước Trời chứ không phải giáo hội là trung tâm của công cuộc loan báo tin mừng, và giáo hội thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng để phục vụ Nước Trời.

2.Giai đoạn III này còn được ghi dấu ấn riêng của ĐGM giáo phận là Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu với 3 sắc thái sau đây:

            1. Thừa hưởng gia sản và truyền thống từ hai giám mục tiên khởi DC Cố Micae với khẩu hiệu giám mục “Chúa Kitô Trong Anh Chị Em -Christus in Vobis”, và ĐC Gioan Baotixita “Giới Răn Mới - Mandatum Novum”, ĐC Giuse chọn khẩu hiệu “Để Chúng Hiệp Nhất Nên Một - Ut Sint Unum” làm thành một tổng hợp cho tinh thần tông đồ và tu đức của giáo phận, mà cốt lõi là “Tập Trung Vào Chúa Kitô”.

            2. Áp dụng huấn giáo của giáo hội từ tông huấn Ecclesia in Asia và giáo huấn của Liên Hiệp Các Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) vào công cuộc rao giảng tin mừng của giáo phận Long Xuyên với đường hướng “Xây dựng giáo Phận Long Xuyên thành một hội thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ”. Vì tham gia và hiệp thông vì sứ vụ, nên công cuộc loan báo tin mừng là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, từ hàng giáo sĩ đến giáo dân. Hơn nữa, giáo phận cần tranh thủ sự cộng tác của mọi thành phần xã hội cho công cuộc phục vụ con người, đặc biệt là người nghèo.

            3. Để cổ vũ và phát huy đường hướng này, ĐC đã hướng về cử hành kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận như một lễ Hiện Xuống Mới trên Hội Thánh Long Xuyên với đuờng hướng “Tái Rao Giảng Tin Mừng để đến với muôn dân”, coi đây như mục tiêu của công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận.

3.Giai đoạn này cũng còn được đánh dấu bởi bầu khí của một xã hội cởi mở hơn theo nhịp của toàn cầu hóa và tình liên đới quốc tế. Dù sinh hoạt dưới sự điều hành của một thể chế vô thần, nhưng giáo hội vẫn trung thành với sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của mình. Hơn nữa, vì sống trong xã hội chủ nghĩa với chính sách riêng đối với các tôn giáo, giáo hội sống màu nhiệm nhập thể và nhập thế của Chúa Kitô bằng công cuộc đối thoại thứ IV là đối thoại với chính quyền, và hơn nữa, giáo hội cũng ý thức trách nhiệm thi hành sứ vụ phục vụ ơn cứu rổi của Chúa Kitô cho những người cộng sản cũng như cho mọi thành phần trong xã hội Việt Nam đồng bào.

4.Từ đó, giáo phận trong giai đoạn III này đã thực hiện những hoạt động nhằm trực tiếp hay gián tiếp thi hành sứ vụ loan báo tin mừng.

o          Sau một thời gian dài không hoạt động, các UB của giáo phận trong đó có UB Loan Báo Tin Mừng được hồi sinh để thi hành sứ vụ của giáo phận.

o          Hiệp thông với Giáo Hội Á Châu, giáo phận thực hiện chương trình kể chuyện Chúa Giêsu tại Long Xuyên kéo dài 4 năm (2006-2010), khởi đầu từ vùng U Minh Thượng (2006), đến các giáo hạt, Rạch Giá (2007), Tân Hiệp và Vĩnh Thạnh (2008), Long Xuyên và Chợ Mới (2009), và cao điểm là cấp giáo phận được tổ chức tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, nhằm đánh dấu 50 năm thành lập giáo phận

o          Giáo phận xây dựng trung tâm mục vụ của giáo phận và trụ sở Long Xuyên tại TPHCM để giáo phận thi hành sứ vụ.

o          Thực hiện chương trình huấn giáo cho cộng đoàn giáo phận, cho hàng giáo sĩ cũng như giáo dân, qua thư mục vụ hàng tháng cũng như qua chương trình thường huấn hàng năm, lấy Loan Báo Tin Mừng làm định hướng cho công cuộc huấn luyện đức tin.

o          Đặt trong tâm vào việc đào tạo nhân sự lấy sứ vụ làm định hướng:

•           Tổ chức nhân sự: Ưu tiên chọn lựa cho việc truyền giáo (gửi các linh mục trẻ đến các cộng đoàn truyền giáo)

•           Đón nhận sự cộng tác của các dòng tu nam nữ hiện diện và hoạt động truyền giáo trong giáo phận

•           Thiết lập hiệp hội Mến Thánh Giá Long Xuyên, với sứ mạng đặc thù là dạy giáo lý và đào tạo giáo lý viên cho giáo phận.

•           Đang cưu mang chương trình gửi nhân sự (linh mục trẻ, các chủng sinh, các tu sinh…) đi truyền giáo ngoài giáo phận và ngoài Việt Nam.

o          Tiếp tục chương trình thiết lập các giáo điểm

o          Chương trình bác ái xã hội: như bệnh xá tình thương, quĩ học bổng, chương trình nước sạch, mái nhà tình thương, những cây cầu liên đới, lưu xá cho các sinh viên nghèo…

5.Kết quả từ con số: Hiện tại theo số liệu của Tòa Giám Mục Long Xuyên,

•Số giáo dân: 240.000

•Số giáo xứ: 123

•Số giáo họ: 54

•Số giáo điểm: 7

•Số linh mục: 238

•Số tu sĩ: 224

•Số chủng sinh: 87

•Số dự tu: 328

•Số giáo lý viên: 1806

Nhìn lại chặng đường 50 năm Loan Báo Tin Mừng của giáo phận, chúng ta có quyền dùng lời của Mẹ Maria ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa Dấng Cứu Độ tôi”. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chúng ta học những bài học từ lịch sử để trong khiêm tốn nhưng tràn đầy hy vọng, chúng ta hướng về tương lai.

      Lm Giuse Trương Trung Hưng