Giai Đoạn Trưởng Thành Năm 1969 - 1975

Năm 1969 ( Tháng 4 ).  Đưc Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ đã chính thức nâng họ đạo Ngọc Thạch lên hàng Giáo Xứ, đồng thời bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Đức Tiến coi sóc.  Làm sao kể hết niềm vui mừng to lớn này ! vì từ ngày thành lập, họ đạo đã trải qua nhiều giai đoạn bơ vơ, không có chủ chăn. Nhận định về tâm tình Ngọc Thạch Lúc Đó, Cha Trần Đình Thụy Viết : " Muôn lòng như một, hân hoan đón chào mừng Cha xứ mới vì đây là niềm vui chung của giáo Xứ.  Từ đây, Giáo Xứ luôn có chủ chăn hiện diên, không còn cái cảnh ( người đến rồi đi) mà phập phồng lo sợ.  Ước mơ suốt mười một năm đến nay đã thành sự thật.  Môt bưóc ngoặc mới của Giáo Xứ được ấn định, một tương lai mà mọi người có quyền hy vọng...."

Về nhận xứ với khí thế dâng trào, Cha xứ bắt đầu cũng cố mọi sinh hoạt sống đạo, thành lập các hôi đoàn: quan tâm tới đời sông giáo dân. Vì ngôi nhà xứ cũ bằng tre lá đã hư mọt, Cha liền vận động xây nhà xứ mới kiên cố, đẹp đẽ và xây nhà bếp cùng sửa sang các cơ sở khác.

Tình cảm Cha con đang đậm đà qúy mên, vui tươi và phấn khởi, hy vọng Xứ Ngọc Thạch sẽ đi lên ngang tầm với các xứ đạo lân cận, thì thật đột ngột, Vào tháng 3 năm 1975 Cha Tiến đã âm thầm đi định cư tại Hoa Kỳ.  Giáo Xứ lại bơ vơ không chủ chăn.

Cũng nên biết rằng , vào thời Cha trần Đức Tiến có các Thầy Trung, Nguyễn Hữu Tuyến giúp xứ. Nhờ sự năng nổ nhiệt tình của các Thầy mà sinh hoạt đạo đức của Giáo Xứ thềm Sinh Động hơn.

(Trích trong kỷ yếu 1956 - 2009 Kỷ niệm 53 năm thành lập Giáo Xứ Ngọc Thạch)