Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục

Lạy Chúa Giêsu,/ cùng với thánh Gioan-Maria Vianey,/ chúng con ký thác cho Chúa tất cả các linh mục mà chúng con biết,/ đã gặp và giúp đỡ,/ các linh mục mà Chúa ban cho chúng con như những người cha./

Chúa đã gọi mỗi linh mục bằng tên./ Chúng con ca ngợi Chúa và cầu xin Chúa cho các ngài./ Xin Chúa gìn giữ các ngài trung thành với thánh danh của Chúa./ Chúa đã thánh hóa các ngài để nhân danh Chúa,/ các ngài trở nên mục tử của chúng con/ Xin Chúa ban cho các ngài sức mạnh, tin tưởng và niềm vui để chu toàn sứ mạng./

Xin cho Thánh Thể mà các ngài cử hành hằng ngày,/ nuôi dưỡng các ngài và ban cho các ngài sức mạnh để tận hiến cho Chúa vì đoàn chiên là chúng con./ Xin cho các linh mục dìm mình sâu trong Thánh Tâm đầy lòng thương xót của Chúa,/ để các ngài luôn trở nên nhân chứng của lòng thứ tha./ Xin cho các ngài trở nên những người tôn thờ đích thực của Cha trên trời/ để các ngài dạy chúng con đường chân thật đưa đến hoàn thiện./

Lạy Cha, cùng với các linh mục,/ chúng con dâng mình cho Chúa Kitô vì Hội Thánh./ Xin cho Hội Thánh trở nên nhà truyền giáo theo sự thúc đẩy của Thánh Thần./ Xin dạy chúng con yêu mến các linh mục cách đơn thành,/ tôn trọng các ngài và đón nhận các ngài như một ân huệ đến từ tay Cha,/ để tất cả chúng con hoàn thành công cuộc của Cha là cứu độ mọi người./ Amen.