Năm 2007

 • Theo thông lệ hằng năm vào dịp tết giáo xứ Ngọc Thạch thường tổ chức đi thăm các
  gia đình nghèo và cận nghèo trong địa bàn giáo xứ.

 

 • Năm nay, được sự giúp đỡ của anh chị Hoàng Thế Dũng ở USA , các Chị Huyền Quy ở
  Hố Nai, ÔB Phó Thịnh ở Gx Ngọc Thạch, cùng sự cộng tác nhiệt của Dòng Ba Đaminh,
  Nhóm Lòng Chúa thương xót, giáo xứ đã mạnh dạn tổ chức đoàn đi thăm các gia đình
  nghèo và cận nghèo. Đoàn gồm có Cha xứ Giuse Đỗ Anh Tuấn, Đại diện Ban Hành Giáo,
  kết hợp với quý vị trưởng phó khu và đồng hành với giáo xứ có Đại diện Dòng Ba
  Đaminh. Đoàn đã đến các gia đình nghèo và cận nghèo hỏi thăm, chúc tết và tặng quà
  mừng xuân. Mỗi món quà gồm 15 Kg gạo, một chai nước mắn khá ngon, một bao bột
  ngọt và một gói trà. Mỗi phần quà trị giá khoảng 7 USD.

 

 • Các gia đình được thăm và chúc tết rất hoan hỉ. Nhờ sự cộng tác của quý vị Hảo tâm xa
  gần chúng ta hy vọng chia sẻ một phần nào nỗi lo của các gia đình nghèo trong dịp tết
  sắp đến này.

Previous page: Năm 2008
Next page: Năm 2006