Thành Kính Phân Ưu

" Tôi ra đi là Tôi trở về.  Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.  Kiếp sống này chỉ bấy nhiêu ngày.  Hẹn với nhau rồi sẽ sum vầy"

 

 

Năm 2013

 

Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN TẤN,  (Ô. Sáu Ráo)

Sinh năm 1937 tại Long xuyên.  Qua đời: 1-1-2013 tại tư gia khu Bình Minh.  Hưởng thọ 76 tuổi.  An táng: 4g30 ngày 3-1-2013, tại nghĩa trang giáo xứ Ngọc Thạch.

Thầy GIUSE MARIA PHẠM NAM VIỆT

Sinh năm 1957 tại Kiên giang  Qua đời: 6-1-2013 tại tư gia khu Hiếu Nghĩa.  Hưởng dương: 57 tuổi  Lễ An táng: 15g ngày 8-1-2013 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX.

Cụ Bà RÔSA PHẠM THỊ MỴ (Thài )

Sinh năm 1930 tại Trung Đồng, Bùi chu  Qua đời: 26-1-2013 tại tư gia Khu Bình Minh.  Hưởng thọ: 83 tuổi  Lễ An táng: 4g30 ngày 28-1-2013 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX.

Anh VICENTÊ VŨ NGUYỄN ĐĂNG KHOA. ( con ông phó Ninh)

Sinh năm 1993 tại Kinh B, Thạnh an  Qua đời: 6-2-2013 tại tư gia khu Hiếu Thuận.  Hưởng dương 20 tuổi.  Lễ An táng: 4g30 ngày 8-2-2013 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX.

Cụ Ông ĐAMINH TRƯƠNG VĂN QUÁN

Sinh năm 1933 tại Thái Bình.  Qua đời: 5-3-2013 tại tư gia khu Hiếu Trung.  Hưởng thọ: 80 tuổi.   Lễ an táng: 15g ngày 7-3-2013 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX.

Ông GIUSE NGUYỄN BỬU MINH ( ông Bảy Hổ)

Sinh năm 1949, tại An giang.  Qua đời: 28-3-2013 tại tư gia khu Hiếu Hoà. Hưởng thọ: 64 tuổi.  Nghi thức an táng 30-3-2013 tại giáo xứ Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX

Cụ Bà MARIA ĐINH THỊ TƠ.

Sinh năm 1932 tại Thái Bình.  Qua đời: 31-3-2013 tại Tư gia khu Hiếu Hiệp. ( Chúa nhật PS)  Hưởng thọ 82 tuổi.  Lễ An táng: 11-10-2012 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX.

 

Năm 2012

 

A. GIUSE ĐINH XUÂN TỴ

Sinh năm 1966 tại Nam định. Qua đời ngày 13-6-2012 tại tư gia khu Hiếu Hiệp. Hưởng dương: 46 tuổi.An táng: 15g ngày 15-6-2012, tại nghĩa trang giáo xứ Ngọc Thạch.

Bà Cố TÊRÊXA PHẠM THỊ TIN   ( mẹ cha Đinh Công Oánh )

Sinh năm 1933 Tại Kim Sơn, Ninh Bình, Phát Diệm .  Qua đời: 17-7-2012 tại tư gia khu Hiếu Hiệp.  Hưởng thọ: 79 tuổi.  An táng: 15g ngày 19-7-2012 tại Nghĩa trang giáo xứ Ngọc Thạch

Cụ Bà  MARIA ĐOÀN THỊ THẾ

Sinh năm  1925 tại Thạch Sơn, Phú Thọ  Qua đời: 5-9-2012 tại tư gia Khu Hiếu Hiệp  Hưởng thọ: 87 tuổi  Lễ An táng: 15g ngày 7-9-2012 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX .

Cụ Ông MICAE MARIA BÙI QUANG THÀNH.

Sinh năm 1926 tại Vạn Đồn, Thái Bình.  Qua đời: 11-9-2012 tại tư gia khu Hiếu Hoà.  Hưởng thọ 86 tuổi.  Lễ An táng: 15g ngày 13-9-2012 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX .

Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ NGHI  ( mẹ ông trưởng Hiệp)

Sinh năm  1930, tại Thái Bình. Qua đời: 17-9-2012 tại tư gia khu Hiếu Trung.  Hưởng thọ 83 tuổi .  Lễ an táng 19-9-2012 tại giáo xứ Kitô Vua, kinh A.

Anh VICENTÊ TÔ VĂN TRÌNH.

Sinh năm 1979 tại Kiên Giang  Qua đời: 9-10-2012 tại Tư gia khu Bình Minh.  Hưởng dương: 33 tuổi.  Lễ An táng: 11-10-2012 tại NT Ngọc Thạch và an táng tại Nghĩa trang GX.

Cụ Ông GIUSE HOÀNG VĂN HIỆP( Ông Trưởng Hiệp )

Sinh ngày 20-10-1926 tại Duyên Lãng Thái Bình .  Trước ở Khu Hiếu Trung Giáo Xứ Ngọc Thạch .  Qua Đời ngày 18-12-2012 tại TP Hayward California USA

Cụ Bà LUXIA MARIA CAO THỊ LỤC, mẹ ông Long

Sinh năm 1914 tại Hải Phòng.   Qua đời: 26-12-2012 tại tư gia khu Hiếu Thuận.  Hưởng thọ: 98 tuổi   Lễ An táng 6g ngày 28-12-2012 tại NT Tân Hải, Kinh C/2 và an táng tại nghĩa trang GX C/2.

 

 

Năm 2011

Cụ Bà Maria Đinh Thị Thảo (Mẹ Ô Phó Quang)

Sinh Năm 1920 tại Trung Đồng Thái Bình.  Qua đời ngày 24-12-2011 tại Khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 91 tuổi.

Cụ Quản Vicentê Nguyễn Văn Tam

Sinh Năm 1925 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 19-12-2011 tại Khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch.  Hường thọ 86 tuổi.

Ông Giuse Nguyễn Văn Bình (Chồng Chị Kim Anh)

Sinh Năm 1959 tại Thạnh An -Cần Thơ . Qua đời ngày 20-11-2011 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch. Hưởng dương 52 tuổi.

Cụ Bà Têrêxa Nguyễn Thị Bào ( Bả Đội Lương)

Sinh Năm 1926 tại Hà Nội. Qua đời ngày 5-11-2011 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 85 tuổi.

Cụ Ô. Micae Bùi Hữu Túc (Ô. Tú Hồng)

Sinh Năm 1926 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 1-11-2011 tại khu Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 85 tuổi.

Cụ Ô.  Phêrô Nguyễn Văn Kỳ (Thân phụ Ô. Phó Quy)

Sinh Năm 1919 tại Thái Bình.  Qua đời  ngày 14-10-2011 tại tư gia khi Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 92 tuổi.

Cụ Bà Maria Hoàng Thị Nâng

Sinh Năm 1930 tại Thái Bình.   Qua đời ngày 8-10-2011 tại tư gia khu Hiếu trung Gx Ngọc Thạch . Hường thọ 81 tuổi.

Anh Vicentê Nguyễn Minh Hiếu (Con Ac Đăng Lan)

Sinh Năm 1991 tại Thạnh An.  Qua đời: 13g15 ngày 22-9-2011 tại tư gia khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 20 tuổi.

Chị Maria Trần Thị Kim Chi           ( chị Tuyển)

Sinh Năm 1971 tại Thạnh an Qua đời: 6g sáng ngày 15-8-2011 tại tư gia khu Hiếu thuận Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 40 tuổi.

Cụ Bà Maria Phạm Thị Mến ( Bà Trù )

Sinh Năm 1927 tại Thái Bình. Qua đời  Tháng 8 năm 2011 tại  Fort Worth , Texas USA  . Hưởng thọ 84 tuổi.

Ông Phêrô Tạ Văn Thiêm (Long)

Sinh Năm 1964 tại Kinh B, Thạnh an Qua đời lúc 13g15 ngày 27-6-2011 tại tư gia khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 47 tuổi.

Ông Vicentê Maria Đặng Ngọc Trung  (Ngọc)

Sinh Năm: 1947 tại Lương đống, Thái bình Qua đời lúc 8g sáng ngày 22-6-2011 tại tư gia khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 64 tuổi.

Chị Maria Nguyễn Thị Bích Nga

Sinh Năm 1970 tại kinh B.  Qua đời 4g30 sáng thứ tư, 22-6-2011 tại tư gia Khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 41 tuổi.

Em : Giuse Nguyễn Thiện Nhân

Sinh Năm: 16-6-2011 tại Kinh B Qua đời ngày 18-6-2011 ( 2 ngày). Hưởng dương 2 ngày.   Nghi thức làm phép xác và an táng tại Nghĩa trang giáo xứ Ngọc thạch.

Bà Maria Cao Thị Xuân

Sinh Năm: 1942 tại Thái Bình Qua đời: 7g15 ngày chúa nhật12-6-2011 tại tư gia khu Bình minh Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ: 71 tuổi.

Ông Micae Hùynh Văn Hào

Sinh Năm 1946 tại Thạnh An. Qua đời: 19g35 ngày 6-6-2011 tại tư gia khu Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 65 tuổi.

Cụ Bà Maria Hoàng Thị Niềm

Sinh Năm 1915, tại Thái Bình. Qua đời: 11-5-2011 tại Sàigòn. Hưởng thọ: 96 tuổi. An táng tại Gx Ngọc Thạch.

Bà Maria Nguyễn Thị Bánh

Sinh Năm 1939 tại Cần thơ Qua đời: 8g30 ngày 19-4-2011 tại tư gia khu Hiếu hoà Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ: 79 tuổi.

Cụ Ông Micae Hoàng Trung Thân

Sinh Năm 1925 tại Vạn Đồn, Thái Bình Qua đời 16g45 ngày 31-3-2011 tại tư gia khu Hiếu Nghĩa. Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ: 86 tuổi.

Cụ Ông Giuse Maria Phạm Văn Thếnh

Sinh Năm 1918 tại Thái Bình.  Qua đời: 6g15  ngày 27-3-2011 tại tư gia khu Hiếu Liêm  Gx Ngọc Thạch .  Hưởng thọ: 93 tuổi.

Cụ Bà Anna Nguyễn  Thị Lan

Sinh Năm 1932 tại Hoà Hưng, H. Giồng Riềng, Kiên Giang.  Qua đời: 18g25 tại tư gia khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ: 89 tuổi.

Cụ Cố Phêrô Maria Trần Chí Kiền

Sinh Năm 1917 tại Thái Bình. Qua đời: 19g15 ngày 16-3-2011 tại tư gia khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ: 94 tuổi

Ông Phêrô Lương  Phước  Nghĩa

Sinh Năm 1963 tại Đông An, Tân Hiệp Kiên Giang .  Qua đời: 11g ngày 15-3-2011 tại Tư gia khu Hiếu Hoà Gx Ngọc Thạch. Hưởng dương: 48 tuổi.

Ông  Raphael Tạ Xuân Được

Sinh Năm 1958 tại Thạnh An. Qua đời: 9g30 ngày 22-2-2011 tại tư gia khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương: 53 tuổi.

A. Gioan Baotixita Trần Thế Trọng

Sinh năm 1977 tại Thạnh An. Qua đời ngày ngày 8-2-2011 tại tư gia Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 34 tuổi.

Cụ Bà Maria Nguyễn  Thị Chọn

Sinh Năm 1928 tại Thái Bình  Qua đời: 11g30 ngày 20-1-2011 tại tư gia khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch  .  Hưởng thọ 83 tuổi.

Ông Micae Bùi Hữu Định (con ÔB Tú Hồng)

Sinh Năm 1962 tại kinh B. Qua đời ngày 3-1-2011 tại tư gia khu Hiếu Thuận. Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương: 49 tuổi.

Năm 2010

Cụ Ông Gioan Baotixita Trần Văn Tiên ( Ô. Bảy Tiên).

Sinh Năm 1918 tại Thốt Nốt, Cần Thơ.  Qua đời: 11g30, ngày 2-12-2010 tại tư gia Khu Hiếu Trung. Gx Ngọc Thạch

Ông Phêrô Nguyễn Văn Mẫn.

Sinh Năm 1944 tại Thái Bình.  Qua đời: 8g30 ngày 28-11-2010 tại Khu Bình Minh. Gx Ngọc Thạch  Hưởng thọ: 66 tuổi.

Ông Giuse Phan Khắc Hùng ( tân tòng)

Sinh Năm 1950 tại Cần thơ. Qua đời: 18g00 ngày 15-11-2010 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch  Hưởng thọ: 60 tuổi

Bà Maria Phạm Thị Nhẫn ( bà Hiệp)

Sinh năm 1937 tại Thủ Nghĩa, Thái Bình.  Qua đời: 24-10-2010 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 73 tuổi.

Anh Giuse Trần Thanh Ngọt

Sinh năm 1967 tại Kinh B.  Qua đời: 21g00 ngày 3-10-2010 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch. Hưởng dương 43 tuổi.

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Sót

Sinh năm 1927 tại Thái Bình.  Qua đời: 3-10-2010 tại Khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 83 tuổi.

Ông Vicentê Hoàng Văn Quyết

(phó trương đương nhiệm khoá 15)

Sinh năm 1946 tại Duyên Lãng, Thái Bình.  Qua đời: 2-10-2010 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 64 tuổi.

Bà  Maria Trần Thị Rỡ ( bà Lý)

Sinh năm 1936 tại Vũ Thư, Thái Bình.  Qua đời: 7-9-2010 tại Khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ  74 tuổi.

Anh  Giuse Phạm Đức Hiệp

(con ÔB Đức Tiến)

Sinh năm 1967 tại kinh B.  Qua đời: 5-9-2010 tại Saigòn.    An táng: 9-9-2010 tại giáo xứ Ngọc Thạch. Hưởng dương 43 tuổi.

Cụ Ông Đaminh Cao Quốc Thanh

Sinh năm 1924 tại Thái Bình.  Qua đời: 21g30 ngày 28-8-2010 tại Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 86 tuổi.

Bà Catarina Nguyễn Thị Huệ

Sinh năm 1939 tại Thái Bình.  Qua đời: 31-7-2010 tại Khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 71 tuổi.

Anh Đaminh Trương Hữu Khánh

Sinh năm 1975 tại kinh B.  Qua đời: 19g30 ngày 27-7-2010 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch . Hưởng dương 35 tuổi.

Ông Antôn Nguyễn Văn Đức

Sinh năm 1947 tại Thái Bình.  Qua đời: 2-7-2010 tại Khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.   An táng: 4-7-2010 tại Kinh 8, Tân Hiệp. Hưởng thọ 63 tuổi.

Ông Barnabê Maria Trần Văn Chấn

Sinh năm 1945 tại Thái Bình.  Qua đời: 01-7-2010 tại Khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ  65 tuổi.

Cụ Ông Vincente. Nguyễn Văn Bì

Sinh năm 1930 tại Thái Bình.  Qua đời: 28-6-2010 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 80 tuổi.

Ông Phêrô Nguyễn Văn My

Sinh năm 1945 tại Thái Bình.  Qua đời: 23-6-2010 tại Khu Bình Minh, Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 65 tuổi.

Ông Antôn Trần Văn Đản

Sinh năm 1947 tại Thái Bình.  Qua đời: 12-6-2010 tại khi Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 63 tuổi.

Cụ Bà Maria Trịnh Thị Thanh

( mẹ Tân Thành Đạt)

Sinh năm 1920 tại Thái Bình.  Qua đời 7g30 ngày 11-5-2010 tại Khu Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch .An Táng tại Giáo Xứ Kitô Vua, kinh A2.  Hưởng thọ 86 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị An

Sinh năm 1956, tại Thái Bình.  Qua đời: 13g30 ngày 19-4-2010 tại Khu Hiếu Hoà Gx Ngọc Thạch .  Hưởng dương 54 tuổi.

Bà Anna Maria Phan Thị Xủn

SN 1936 tại Bùi Chu. Qua đời ngày 8-4-2010 tại tư gia Khu Hiếu Hiệp Gx  Ngọc Thạch. Hưởng thọ 74 tuổi

Em Anna Trần Thị Bé Hai

Sinh năm 1995 tại kinh B, Thạnh An. Chết đuối ngày 12-3-2010 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch .  Hưởng dương 15 tuổi.

Cụ Bà Rosa Maria Phạm Thị Toà

Sinh năm 1917 tại Thái Bình. Qua đời ngày 6-3-2010 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 93 tuổi

Cụ Bà Anna Maria Trần Thị Bạch

SN 1925, tại Vũ Thư, Thái Bình,.Qua đời ngày 7-2-2010 tại  khu Hiếu Hiệp,  Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 85 tuổi.

Ông Giuse Lê Xuân Dậu

SN 1940 tại Thanh Hoá, qua đời ngày 25-1-2010 tại Thanh Hoá, an táng tại Thanh Hoá, lễ phát tang tại tư gia thuộc khu Hiếu Hiệp. Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 70 tuổi.

Năm 2009

Cụ Bà Maria Bùi Thị lạc (Bà Bất )

Sinh năm 1920 tại Thái Bình. Qua đời ngày 29 tháng mười  2009 tại khu Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 89 tuổi.

Ô. Giuse Hà Văn Phước

Sinh năm 1956 tại Sài Gòn, thuộc khu Hiếu Hòa Gx Ngọc Thạch.  Qua đời ngày 19 tháng mười 2009 tại Sài Gòn.  Hưởng dương 53 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Sáng ( Bà Phó Phán)

Sinh năm 1930 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 01 tháng mười 2009 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 79 tuổi.

Cụ Ô. Vincente Lương Huy Thăng

Sinh năm 1921 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 30 tháng tám 2009 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 88 tuổi.

Cụ Giuse Trần Văn Oánh

Sinh năm 1928 tại Hà Nam Ninh. Qua đời ngày 22 tháng Tám 2009 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 81 tuổi.

Em Vincentê  Vũ Từ Giang

Sinh năm 1994 tại Cần Thơ. Qua đời ngày 28 tháng Bảy 2009 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch. Hưởng dương 15 tuổi.

Em Phanxicô Xavie Đặng Hoàng Long

Sinh năm 1994 tại Kiên Giang.  Qua đời ngày 02 tháng Bảy 2009 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 15 tuổi.

Ô.Trưởng Toma Nguyễn Văn Minh (Ô.Giám Chè)

Sinh năm 1930 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 16 tháng Năm 2009 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 79 tuổi.

Ô. Cụ Phêrô Nguyễn Văn Tạo

Sinh năm 1920 tại Hải Phòng.  Qua đời ngày 26 tháng Tư 2009 tại khu Hiếu Hòa Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 89 tuổi.

Anh Phêrô Tạ Văn Phúc

Sinh năm 1973 tại Kiên Giang.  Qua đời ngày 23 tháng Tư 2009 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 36 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Bảo (B. Mỹ Lạc Hồng)

Sinh năm 1930 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 07 tháng Tư 2009 tại TP Sài Gòn.  Bà thuộc khu Hiếu Hòa Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 69 tuổi.

Ô. Micae Maria Bùi Hữu Phương

Sinh năm 1956 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 30 tháng Ba 2009 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 53 tuổi.

Bà Maria Trần Thị Hòan

Sinh năm 1938 tại Hải Phòng.  Qua đời ngày 10 tháng Ba 2009 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 71 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Nể

Sinh năm 1937 tại Cần Thơ.  Qua đời ngày 27 tháng hai 2009 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 72 tuổi.

Bà Têrêxa Đỗ Thị Lan (Bà Ký Bất)

Sinh năm 1934 tại Thái Bình. Qua đời ngày 6 tháng hai 2009 tại khu Hiếu Hòa Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 75 tuổi.

Bé Gioankim Bùi Thiên Thanh

Sinh năm 2009 tại bệnh viện Cần Thơ.  Qua đời ngày 14 tháng hai 2009 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 1 tháng tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Sa (Bính)

Sinh năm 1931 tại Nam Ninh.  Qua đời ngày 31 tháng Giêng 2009 tại khu Hiếu Hoà Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 78 tuổi.

Bà Cụ Maria Nguyễn Thị Rung

sinh năm 1910 tại Thái Bình. Qua đời ngày 20 tháng Giêng 2009 tại TP HCM , Bà trước kia thuộc khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 99 tuổi.

Ô.  Đaminh Hoàng Văn Diện

Sinh năm 1942 tại Thái Bình.  Qua đời ngày ngày 7 tháng Giêng 2009 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 67 tuổi.

 

Năm 2008

Bà Cụ Cố Maria Trần Thị Liên ( Bà Chí Kiền)

Sinh năm 1919 tại Bồng Tiên Thái Bình.  Qua đời ngày 13 tháng mười hai 2008 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 89 tuổi.

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lý (Bà Nguyện)

Sinh năm 1917 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 24 tháng Bảy 2008 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 91 tuổi.

Cụ Bà Anna Phạm Thị Chiến (Bà Sùng)

Sinh năm 1925 tại Hải Phòng.  Qua đời ngày 22 tháng Bảy 2008 tại khu Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch .  Hưởng thọ 83 tuổi.

Cụ Micae Bùi Trung Tiêu (Ô Phá)

Sinh năm 1925 tại Vạn Đồn Thái Bình.  Qua đời ngày 22 tháng Sáu 2008 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ô. Giuse Phạm Đình Liêm

Sinh năm 1950 tại Tri lai Thái Bình.  Qua đời ngày 7 tháng Sáu 2008 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch . Hưởng dương 58 tuổi.

Cụ Trùm Phêrô Trần Đình Thuần

Sinh năm 1912 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 23 tháng ba 2008 tại khu Hiếu Hoà Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 96 tuổi.

Cụ (Bà Phó) Maria Bùi Thị Nở

Sinh năm 1928 tại Vạn Đồn Thái Bình.  Qua đời ngày 8 tháng ba 2008 tại khu Hiếu Hòa Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 80 tuổi.

Cụ Bà Maria Hoàng Thị Viền

Sinh ngày 12/05/1912 tại Vạn Đồn Thái Bình.  Trước kia Bà Cụ ở Khu Hiếu Nghĩa Gx Ngọc Thạch.  Qua đời ngày 25 tháng hai 2008 tại Australia và được an táng tại Gx Ngọc Thạch . Hưởng thọ 96 tuổi.

Bà Têrêxa Phạm Thị Yên

Sinh năm 1932 tại Nam Vang Campuchia.  Qua đời ngày 17 tháng Hai 2008 , tại Khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 76 tuổi.

Bà Phó Maria Hoàng Thị Khởi (Bà Việt)

Sinh năm 1930 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 10 tháng Hai 2008 , tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch . Hưởng thọ 78 tuổi.

Cụ Phêrô Hoàng Văn Vở

Sinh năm 1925 tại Duyên lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 10 tháng Hai 2008 ,tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 83 tuổi.

A. Giuse Nguyễn Văn Phước

Sinh năm 1975 tại Bích Du Thái Bình.  Qua đời ngày 9 tháng Hai 2008 ,tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 33 tuổi.

Ô. Giuse Nguyễn Văn Điệp

Sinh năm 1961 tại Kiên Giang. Qua đời ngày 17 tháng Giêng  2008 ,tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch. Hưởng dương 47 tuổi.

 

Năm 2007

Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiển

Sinh năm 1919 tại Nam Định.  Qua đời ngày 13 tháng 12, 2007 tại khu Hiếu Hiệp Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 88 tuổi.

A. Giuse Phạm Hữu Tài

Sinh năm 1970 tại Kênh B, Cần Thơ.  Qua đời ngày 6 tháng 12,2007  tại khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 37 tuổi.

Ô. Giuse Maria Nguyễn Ngọc Mỹ

Sinh năm 1929 tại Thái Bình, ngụ tại khu Hiếu Hoà Gx Ngọc Thạch. Qua đời ngày 1 tháng 11, 2007 tại Bình Thuận TP HCM. Hưởng thọ 78 tuổi.

Bà Cố Maria Hoàng Thị Bính (Bà Cố Khiếu)

Sinh năm1925 tại Duyên Lãng, Thái Bình. Qua đời ngày 16 tháng 10, 2007 tại khu Hiếu liêm, Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 82 tuổi.

Bà Quản Maria Nguyễn Thị Đức (Bà Quản Quắt)

Sinh năm 1916 tại Thái Bình. Qua đời ngày 24 tháng 9 , 2007 tại khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 91 tuổi.

Ô. Giuse Trần Văn Lâm (Bảo)

Sinh năm 1928 tại Thái Bình. Qua đời ngày 18 tháng 9, 2007 tại khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 79 tuổi.

Ô. Vincentê Lê Văn Tiến Dũng

Sinh năm 1964 tại Kênh B, Cái Sắn thuộc khu Hiếu Hoà.  Qua đời ngày 12 tháng 9, 2007 tại TP HCM. Hưởng dương 43 tuổi.

A. Phêrô Tạ Văn Hợi

Sinh năm 1970 tại Tân Hiệp Kiên Giang.  Qua đời ngày 4 tháng 8, 2007 tại khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 36 tuổi.

Cụ Bà Têrêxa Phạm Thị Nhờ

Sinh năm 1925 tại Nam Vang, Campuchia.  Qua đời ngày 15 thánh 7, 2007 tại khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 82 tuổi.

Ô. Phó Trương Fx Nguyễn Thọ

Sinh năm 1928 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 2 tháng 7, 2007 tại khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 79 tuổi.

A. Giuse Đinh Xuân Thăng

Sinh năm 1970 tại Phụng Qưới, Cần Thơ.  Qua đời tại TP Sài Gòn.  An táng tại  Gx Ngọc Thạch. Hưởng dương 37 tuổi.

Cụ Bà Maria Phạm Thị Trầm

Sinh năm 1922 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 04 tháng 6, 2007 tại khu Hiếu Hoà.  Hưởng thọ 85 tuổi.

Em Maria Trần Ngọc Băng Châu

Sinh năm 2001 tại TT Thạnh An, TP Cần Thơ.  Qua đời ngày 22 thánh 5, 2007 tại khu Hiếu Hiệp.  Hưởng dương 6 tuổi.

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thanh

Sinh năm 1978 Thị trấn Thạnh An, TP Cần Thơ.  Qua đời ngày 22 tháng 4, 2007 tại khu Hiếu Thuận thuộc Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 29 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Miến

Sinh năm 1939 tại Nam Định. Qua đời ngày 6 tháng 4, 2007 tại khu Bình Minh.  Hưởng thọ 68 tuổi.

Ô. Phêrô Đỗ Ngọc Quân

Sinh năm 1958 tại ấp Phụng Qưới, Thạnh An, Cần Thơ.  Qua đời ngày 25 tháng 3, 2007 tại bệnh viện Chợ Rẫy.  Hưởng dương 48 tuổi.

A. Stêphanô Trần Thanh Hùng

Sinh năm 1976 tại Thạnh Đông B, Tân Hiệp Kiên Giang. Qua đời ngày 12 tháng 3, 2007 tại khu Bình Minh.  Hưởng dương 31 tuổi.

Cụ Bà Anna Trần Thị Kim Anh

Sinh năm 1923 tại Campuchia. Qua Đời ngày 21 tháng 2, 2007 tại khu Hiếu Liêm.  Hưởng thọ 84 tuổi.

Bà Philomena Vũ Thị Vóc

Sinh năm 1928 tại Nam Định.  Qua đời ngày 6 tháng 2, 2007 tại khu Hiếu Hòa.  Hưởng thọ 79 tuổi.

Cụ Đaminh-Maria Hoàng Văn Dược

Sinh năm 1918 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 09 tháng 2, 2007 tại khu Hiếu Trung.  Hưởng Thọ 89 tuổi.

Cụ Bà Maria Tạ Thị Thoi

Sinh năm 1924 tại Thái Hòa , Thái Thuy, Thái Bình. Qua đời ngày 07 tháng Giêng, 2007 tại khu Hiếu Thuận.  Hưởng thọ 83 tuổi.

 

Năm 2006

Cụ Bà Maria Trần Thị Thật

Sinh năm 1920 tại Nguyệt Lãng , Thái Bình. Qua đời ngày 01 tháng 12, 2006 tại khu Hiếu Hiệp. Hưởng thọ 86 tuổi.

Ô. Jacôbê Phạm Văn Phấn

Sinh năm 1937 tại Nam Vang, Campuchia.  Qua đời ngày 22 tháng 11, 2006 tại khu Bình Minh.  Hưởng thọ 69 tuổi.

Cụ Bà Inê Nguyễn Thị Tím

Sinh năm 1926 tại Campuchia. Qua đời ngày 22 tháng 10, 2006 tại khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch.  Hưởng thọ 80 tuổi.

Anh Martino Têrêsa Phạm Huy Cường

Sinh năm 1980 tại TT Thạnh An, Cần Thơ, trước ở khu Hiếu Thuận Gx Ngọc Thạch.  Qua đời ngày 17 tháng 10, 2006  tại SàiGòn. Hưởng dương 26 tuổi.

Ô. Phêrô Nguyễn Văn Bẩy

Sinh năm 1937 tại Tân Hiệp, kiên Giang. Qua đời ngày 19 tháng 9, 2006 tại khu Hiếu Liêm. Hưởng thọ 69 tuổi.

Em Phêrô Đỗ Tuấn Anh

Sinh ngày 23 tháng 12, 2000 tại TT Thạnh An Cần Thơ.  Qua đời ngày 10 tháng 9, 2006 tại khu Hiếu Trung vì tai nạn giao thông. Hưởng dương 6 tuổi.

Cụ Bà Cố Maria Hoàng Thị Cừu

Sinh năm 1905 tại Duyên Lãng Thái Bình. Qua đời ngày 22 tháng 08, 2006 tại Khu Hiếu Liêm.  Hưởng thọ 101 tuổi.

Ô. GioanKim-Maria Nguyễn Ngọc

Sinh năm 1947.  Qua đời ngày 15 tháng 06, 2006 tại khu Hiếu Hiệp.  Hưởng dương 59 tuổi.

Cụ Ông Vincentê Nguyễn Văn Hoạch

Sinh năm 1912 tại Hải Dương . Qua đời ngày 17 tháng 05, 2006 tại khu Bình Minh.  Hưởng thọ 94 tuổi.

Cụ Ông Gioan Baotixita Phạm Xuân Xuyên

Sinh năm 1913 tại tỉnh Thái Bình . Qua đời ngày 17 tháng 05, 2006 tại khu hiếu nghĩa.  Hưởng thọ 93 tuổi.

Anh Phêrô Nguyễn Chí Tâm

Sinh năm 1973 tại Kiên Giang.  Qua đời ngày 13 tháng 05, 2006 tại khu Hiếu Hoà .  Hưởng dương 33 tuổi.

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Tới

Sinh năm 1916 tại Hải Phòng.  Qua đời ngày 24 tháng 04, 2006 tại khu Bình Minh.  Hưởng thọ 90 tuổi.

Cụ Bà Maria Hoàng Thị Nhuần (Bà Ngư)

Sinh năm 1918 Tại Duyên Lãng Thái Bình.  Qua đời ngày 9 tháng 03, 2006 Tại San Leandro, Ca, USA .  Hưởng Thọ 88 tuổi. Trước ở khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch.

Cụ Ông Giuse Phạm Văn Cảnh

Sinh năm 1928 tại Liên Thủy, Bùi Chu.  Qua đời ngày 13 tháng 02, 2006 tại khu Hiếu Hòa.  Hưởng Thọ 78 tuổi.

Anh PhaoLô Phan Văn Thường

Sinh Năm 1960 tại Kiên Giang.  Qua Đời ngày 25 tháng 01, 2006 tại khu Hiếu Liêm.  Hưởng dương 46 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Loan

Sinh năm 1930 tại Nam Định.  Qua đời ngày 22 tháng 01, 2006 tại khu Hiếu Nghĩa.  Hưởng thọ 76 tuổi.

 

Năm 2005

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hải

Sinh Năm 1913 .  Qua Đời ngày 29 tháng 12, 2005 tại khu Hiếu Liêm.  Hưởng thọ 92 tuổi.

Cụ BàMaria Nguyễn Thị Rỵ

Sinh năm 1919 tại Thái Bình.  Qua đời ngày 27 tháng 12, 2005 tại khu Hiếu Hòa.  Hưởng thọ 86 tuổi.

Anh Micae Lê Văn Hoàng

Sinh năm 1964 tại Sài Gòn. Qua đời ngày 15 tháng 12, 2005 tại khu  Hiếu Nghĩa, Gx Ngọc Thạch.  Hưởng dương 41 tuổi.

Cụ Ignatio Nguyễn Văn Trí

Sinh năm 1919 tại Bích Du, Thái Bình.  Qua đời tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch ngày 24 tháng 11, 2005.  Hưởng Thọ 86 tuổi.

Anh Giuse Trần Hoàng Dũng

Sinh năm 1973 tại Qui Nhơn.  Qua đời ngày 20 tháng 10, 2005 tại khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch, hưởng dương 32 tuổi.

Cụ Phêrô Nguyễn Văn Hương (Ông Nhanh)

Sinh năm 1927 tại Thái Bình, ngụ tại giáo khu Hiếu Thuận.  Qua Đời ngày 09 tháng 09, 2005 tại Gx Ngọc Thạch.  Hưởng Thọ 78 tuổi.

Chị Maria Nguyễn Thị Lê Quyên

Sinh năm 1974 tại Kênh B1, ngụ tại giáo khu Bình Minh.  Qua đời ngày 20 tháng 08, 2005 tại Long Thàn, Đồng Nai.  Hưởng dương 31 tuổi.

Cụ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Nham (Bà Chánh Bảng)

Sinh năm 1924. Từ trần ngày 05 tháng 06, 2005 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch, hưởng thọ 81 tuổi.

Anh Phêrô Phạm Phi Phong

Sinh năm 1969 tại Tân Hiệp Kiên Giang.  Từ trần ngày 03 tháng 06, 2005 tại Khu Bình Minh Gx Ngọc Thạch, hưởng dương 36 tuổi.

Ô. Vincentê Đặng Văn Tiến

Sinh năm 1944.  Từ trần ngày 01 tháng 06, 2005 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch, hưởng dương 61 tuổi.

Ô.  Giuse Hoàng Văn Tràng

Từ trần ngày 24 tháng 05, 2005 tại San Diego , California (USA). Trước ở Khu Hiếu Trung. An táng tại Los Angles California (USA)

Bà Maria Nguyễn Thị Nhuần (Bà Bì)

Sinh năm 1929 tại Hà Nội.  Từ trần ngày 08 tháng 05, 2005 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch. Hưởng thọ 76 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Ba

Sinh năm 1932 tại Châu Đốc, nhập đạo 13-04-05, từ trần ngày 14-04-05 tại Gx Ngọc Thạch, hưởng thọ 73 tuổi.

Ô. Đa Minh Hoàng Văn Quyến

Sinh Ngày 08-08-1948 tại Thái Bình,  từ trần ngày 13-04-05 tại Gx Ngọc Thạch, hưởng dương 57 tuổi.

Cụ Đa Minh Cao Thọ Nhung

Sinh Năm 1910 tại Thái Bình, từ trần Ngày 12-04-05 tại Gx Ngọc Thạch , hưởng thọ 95 tuổi.

Ô. Giuse Phạm Văn Quảng

Từ trần  ngày 29 tháng 03, 2005 tại khu Hiếu Trung Gx Ngọc Thạch (VN)

Ô. Giuse Phạm Văn Thạc

Từ trần tại Quận Cam Nam California (USA)

Bà Maria Hoàng Thị Cát

Từ trần ngày 10 tháng 03, 2005 tại Khu Hiếu Liêm Gx Ngọc Thạch (VN)

Bà Maria Nguyễn Thị Hội

Từ trần tại Quận Cam Nam California (USA) An Táng Tại Gx Ngọc Thạch (VN)

 

Năm 2004

Ô.  Cố Giuse Nguyễn Thế Phương (Ô. Ký Phương).

Sinh ngày 20/07/1927. Thụ Điền, Thái Bình. khu Hiếu Hòa, Gx  Ngọc Thạch. Từ trần ngày 14-01-2004 tại California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 77 tuổi.

Ô. Dominico Trần Văn Soi

Từ trần ngày 29-01-2004 tại khu Bình Minh, Gx Ngọc Thạch

Ô. Giacôbê Dương Công Trên

Từ trần ngày 01-02-2004 tại khu Hiếu Liêm,  Gx Ngọc Thạch

Ô. Giuse Nguyễn Văn Đệ

Từ trần ngày 01-02-2004 tại khu Hiếu Trung, Gx Ngọc Thạch

Ô. Trưởng Giuse Đỗ Công Tuấn

Từ trần ngày 01-02-2004 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Tạ Thị lợi

Từ trần ngày 09-04-2004 tại khu Hiếu Hiệp, Gx Ngọc Thạch

Ô. Phaolo Phan Trọng Thể

Từ trần ngày 08-05-2004 tại khu Hiếu Trung, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Trần Thị Hoa

Từ trần ngày 02-05-2004 tại khu Hiếu Trung, Gx Ngọc Thạch

Anh Andre Tạ Thanh Tuấn

Từ trần ngày 03-06-2004 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Nguyễn Thị Kim Thanh

Từ trần ngày 08-06-2004 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Trương Thị Hậu

Từ trần ngày 20-07-2004 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Nguyễn Thị Khiếu

Từ trần ngày 13-08-2004 tại khu Hiếu Nghĩa, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Hoàng Thị Luý

Từ trần ngày 15-08-2004 tại khu Hiếu Nghĩa, Gx Ngọc Thạch

Anh Vincente Hoàng Ngọc Điệp

Từ trần ngày 12-10-2004 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch

Chị Maria Nguyễn Thị Chuốt

Từ trần ngày 05-12-2004 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Nguyễn Thị Nghiễm

Từ trần ngày 18-12-2004 tại khu Hiếu Hiệp, Gx Ngọc Thạch

Năm 2003

Ô. Phêrô Phạm Văn Ngai

Từ trần ngày 20-01-2003 tại khu Hiếu Trung, Gx Ngọc Thạch

Ô. Phêrô Phan Hồng Hoàng

Từ trần ngày 20-01-2003 tại khu Hiếu Trung, Gx Ngọc Thạch

Bà Maria Hà Thị Quý

Từ trần ngày 17-02-2003 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch

Ô. Micae Nguyễn Khắc Đích

Từ trần ngày 19-03-2003 tại khu Hiếu Trung, Gx Ngọc Thạch

Anh Giuse Đỗ Quang Dũng

Từ trần ngày 04-04-2003 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch

Ô. Giuse Nguyễn Văn Quế

Từ trần ngày 06-05-2003 tại khu Hiếu Hiệp, Gx Ngọc Thạch

Ô. Cố Giuse Hoàng Văn Giám

Từ trần ngày 11-05-2003 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch

Cụ Antôn Tô Đức Nghĩa

Từ trần ngày 28-05-2003 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch

Ô. Trưởng Giuse Hoàng Văn Hà

Từ trần ngày 03-09-2003 tại khu Hiếu Thuận, Gx Ngọc Thạch

Ô. Giuse Lê Phước Trình

Từ trần ngày 19-09-2003 tại khu Hiếu Hòa, Gx Ngọc Thạch

Cô Maria Đồng Xuân Ngọc Diễm

Từ trần ngày 26-09-2003 tại khu Hiếu Liêm, Gx Ngọc Thạch

 

Năm 2002


Previous page: Thánh Phêrô