Thời Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn 1998-2009

Ngày 15 tháng 12 năm 1998 Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn được Toà Giám Mục Long Xuyên bổ nhiệm làm Chánh Xứ Ngọc Thạch, thay cho Cha Trần Đình Thụy được cử đi du học.

Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn đã có thời gian 15 năm làm mục vụ tại Giáo Xứ Ngọc Thạch trong trách nhiệm Phó xứ từ năm 1979 đến 1995, do đó ngài rất am tường Giáo Xứ về nhiều mặt.  Nay ngài được bổ nhiệm làm Chánh Xứ nên có phần thuận lợi .  Theo lời nhận định của bà con Giáo dân thì Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn là chủ chăn đơn sơ, hiền lành, đạo đức, biết lắng nghe ý kiến xây dựng chính đáng, làm việc có tính khoa học, nhiều sáng kiến, nên công việc Giáo xứ ngày càng ổn định.  Từng bước , ngài đã thực hiện được nhiều việc lớn lao cho Giáo Xứ Ngọc Thạch.

A. Mục Vụ:

Ngài tiếp tục nuôi dưỡng, duy trì lòng đạo đức với từng con chiên, từng gia đình, từng giáo khu, bằng cách thăm viếng từng gia đình một năm ít nhất một lần.  Các lớp giáo lý, các giờ kinh nguyện, các buổi lể được tồ chức sốt sắng thu hút nhiều thành phần dân Chúa, sáng trưa và tối.

Đặc biệt là tổ chức Chầu Mình Thánh Chúa vào 14 giờ 30 ngày Chúa Nhật, trong ba năm gần đây đã thu hút đông đảo các giới, tạo nên phong trào tôn sùng Bí Tích Thánh Thể.  Các ngày trong tuần có nhiều giờ Chầu cho các gíới, các Hội đoàn phụ trách.  Tổng số lượt chầu là 108 giờ mỗi tháng.  Dù việc xây dựng nhà thờ mới chiếm nhiều thời gian nhưng ngài vẫn ch toàn nhiệm vụ mục vụ cho giáo dân, cho các giới, các Hội Đoàn, các Ban Ngành.

B. Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc:

Giáo xứ và đặc biệt Cha xứ luôn tôn trọng luật pháp như trước khi xin phép xây dựng nhà thờ thì cha đã xin phép chuyển mục đích đất ao vườn thành đất chuyên dùng.

- Muốn xây dựng cổng, tượng đài và các công trình phụ, Cha đã xin phép xây dựng tổng thể khuôn viên nhà thờ.

- Hợp tác: Giáo xứ luôn hợp tác với xã hội về mọi mặt được pháp luật quy định, nhất là các lãnh vực giáo dục, từ thiện, bác ái như: hợp tác với bệnh viện kinh B giúp nhiều năm liền , qua " Chương trình tô cháo tình thương "; qũy khuyến học, khuyến tài các cấp ; giúp xóa đói giảm nghèo trong ngòai Giáo xứ, nhà tình thương, cứu trợ các gia đình nghèo.

- Thân thiện :  Xứ đạo Ngọc Thạch từ ngày hòa bình được lập lại luôn thân thiện với chính quyền.  Chính vì thế mà mọi sinh hoạt của tôn giáo đều diển ra thuận lợi.  Đặc biệt trong ngày đặc viên đá đầu tiên ngày 20/04/2002 chính quyền địa phương cùng với giáo quyền đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới.

C.  Qúy Cha phó, qúy Thầy, qúy Dì trợ giúp:

- Từ năm 1998 - 2001 Cha Đaminh  Đặng Văn Trung là Phó Xứ.

- Từ năm 2004 - 2006 Cha Gioan Vũ Ngọc Khôi làm phó xứ.

-  Trong thời gian này Giáo xứ còn được các Thầy:  Thầy Tiến, Thầy Mai, Thầy Chính, Thầy Khôi và một số qúy Dì Dòng Chúa Quan Phòng trợ giúp Cha xứ cũng như dạy giáo lý cho Gới trẻ, các em Ấu nhi, Thiếu nhi.

-  Từ năm 2008 Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt là Phó Xứ.

( Trích trong cuốn kỷ yếu 1956-2009 kỷ niệm 53 năm thành lập Giáo Xứ Ngọc Thạch)