Thời Cha Cố Sêbatianô Đỗ Đức Phổ 1975-1995

Đây là giai đoạn Giáo xứ có nhiều thay đổi:  Một số giáo dân đi định cư nước ngoài ; một số sau ngày hoà bình trở về với gia đình ; một số khác từ nhiều nơi khác từ nhiều nơi về đây lập nghiệp.

Ngày 14 tháng 05 năm 1975 Cha Cố Sêbastianô Đỗ Đức Phổ được Toà Giám Mục Long Xuyên bổ nhiệm giữ chức Chánh Xứ Ngọc Thạch.  Ngài còn được giao trọng trách làm cha Quản Hạt, hạt Thốt Nốt thuộc Giáo Phận Long Xuyên.

Cha Cố là người hoạt động tích cực trong cả hai lảnh vực Đạo cũng như Đời, với ước mong đưa Giáo Xứ phát triển toàn diện.

A. Về Mục Vụ :

Ngòai việc duy trì nếp giữ đạo lâu đời của Giáo xứ , Ngài còn tổ chức lại các đoàn hội ; ban kèn ; ca đoàn ; hội bát âm ; ban trống. 

Vào năm 1976 , 1979 Giáo xứ Ngọc Thạch đứng ra tổ chức Hội Ca Giáng Sinh với sự tham dự của nhiều xứ đạo trong vùng.

Giáo xứ luôn có các lớp Giáo lý để củng cố và duy trì đức tin cho mọi người.  Đã có nhiều người trở lại đạo trong giai đoạn này.  Trong thời gian gần hai mươi năm,  Giáo xứ đã xây dựng nhiều cơ sở vật chất:

* Đài Đức Mẹ :  Đây là một công trình ngoài trời được hoàn tất ngay trong những năm 1975, thu hút sự cầu nguyện không những của giáo dân trong xứ mà còn cả khách vãng lai.  Nhiều người đã được Đức Mẹ ban ơn.

* Tháp Chuông :  Tháp Chuông cao 25m, hình Thánh Giá, Xây dựng năm 1976 được treo 3 quả chuông.

* Đường nghĩa địa, nhà xe tang :  đường ra nghĩa địa rộng khỏang 3m được hoàn thành năm 1976, con đường đã tiễn đưa bao linh cửu trên chiếc xe tang từ 1976 đến nay.

* Nhà Giáo Lý: được xây dựng vào năm 1981 : 6 gian dài 25m, rộng 9m.  Đây là nơi được dùng để hội họp và dạy giáo lý....

* Tu sửa Nhà Thờ: Năm 1976 nhà thờ đúc thêm sàn hát để tăng diện tích sử dụng.  Năm 1985 mái ngói nhà thờ được thay bằng mái tole cho nhẹ hơn.

* Xây dựng nhà Qúi Dì, đóng ghế nhà thờ : tất cả đều thực hiện vào năm 1987.

Ngòai ra còn nhiều công trình khác như làm đường kiệu, cổng, sân nhà thờ.... theo Cha Cố, ngài xây dựng 40 công trình trong gần 20 năm.  Trong thời gian 1980 đến 1995 Giáo xứ còn tích lũy để chuẩn bị xây dựng nhà thờ mới.

B. Về việc Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc:

Vì Cha Cố là người tháo vát, năng nổ nên đã tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt các lãnh vực từ thiện , bác ái.  Điểm nổi bật trong giai đoạn này là kéo điện về khu vực Kinh B.  Khi có điện , đời sống văn minh đến với bà con.

C. Qúy Cha phó, qúy Thầy, qúy Dì trợ giúp:

Năm 1976 Thầy Phaolô Phạm Minh Trí được Toà Giám Mục cử về giúp Giáo Xứ.  Một thời gian sau thầy thụ phong linh mục và làm Cha phó Giáo Xứ Ngọc Thạch.  Ngài giúp Giáo Xứ Ngọc Thạch được 7 tháng, sau đó được chuyển về Giáo xứ Mông Thọ.

Năm 1977 Cha F.X Hoàng Đình Mai được bổ nhiệm làm phó xứ.  Đến tháng 5 năm 1979 ngài được bổ nhiệm về Giáo xứ An Sơn.

Năm 1979 ( Tháng 6) Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm về làm Cha Phó Giáo xứ Ngọc Thạch.  Đến năm 1995 Ngài đi học tại Thành Phố Sài Gòn.

Trong giai đoạn này còn có các Thầy: Trần Quang Trung, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Quân, Lâm Mạnh, Nguyễn Văn Khoái, Bùi Ngọc Lịch, Trần Đình Thụy, Đặng Văn Trung và qúy Dì trợ giúp Cha xứ cũng như Giáo Xứ trong các sinh hoạt đạo cũng như đời.

( Trích trong cuốn kỷ yếu 1956-2009 kỷ niệm 53 năm thành lập Giáo Xứ Ngọc Thạch )