Thời Cha Giuse Trần Đình Thụy 1995-1998

Năm 1995 Cha Giuse Trần Đình Thụy được Toà Giám Mục bổ nhiệm làm Chánh Xứ Giáo Xứ Ngọc Thạch.  Cha la người rất năng động , tinh thần cầu tiến rất cao, và cũng dể hội nhập với môi trường sống.  Để biết rỏ hơn về Cha, thiết nghĩ không gì hơn bằng việc trích một phần tỏ bày của Cha trong cuốn " Đôi dòng lịch sử Giáo Xứ Ngọc Thạch " do chính ngài viết năm 1998.

" Tôi chỉ biết mình thích hoa, quan tâm đến môi trường.  Môi trường tự nhiên và môi trường tinh thần.  Sắc vẻ của môi trường đẹp nhật lại là hoa.  Chúng ta chỉ nên trao cho nhau và chỉ mắc nợ nhau một loài hoa thật qúi, hay đúng hơn: tồng hợp các loài hoa đó là hoa yêu thương.  Trong yêu thương sẽ đón nhận tất cả và đồng thời cũng quên đi tất cả ".

Ba năm thời gian thật ngắn để thực hiện ước mơ cho một xứ đạo.  Nhưng ba năm cũng nói lên được một định hướng trong tương lai cho Giáo Xứ, cả về hai phương diện :  Đạo và đời.

A. Mục Vụ:

Trong ba năm, Cha Giuse đã chú ý nhiều đến các việc : Truyền giáo ; ơn gọi ; sống đạo với xóm làng  ; tình láng giềng.... Vì thế, Ngài đã mở các lớp tìm hiểu ơn gọi ; soạn tài liệu truyền giáo ; ghi âm ; phát thanh ; thăm viếng nhiều lần giáo dân ở kinh 19-5.

Trong ba năm , Cha Chú tâm đến các đoàn hội để mỗi đoàn hội có sức sống vững mạnh hơn, bền bỉ hơn.  Ngài còn có ý định lập họ Thánh Giuse.  Cũng trong ba năm này, Ngài phát động việc tích lũy xây dựng nhà thờ.

B. Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc:

Cha Giuse là người hoạt động xã hội rất tích cực, mạnh mẽ và hiệu qủa.  Với chủ trương thân thiện, đối thoại, hợp tác, Cha đã thu hút được một số thành qủa đáng khích lệ.

- Hổ trợ tích cực cho khuyến học, khuyến tài, từ tiểu học đến đại học.

- Góp phần tích cực xây dựng hai trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Thạnh An và Trung học cơ sở Thạnh Thắng.

- Mục vụ bệnh viện: giúp đỡ, thăm hỏi và trao quà vào các dịp lễ như Noel, Tết Âm lịch.

- Góp phần để nhà máy lọc nước xây dựng ngay trong địc bàn Giáo Xứ.  Đời sống của bà con từ đó văn minh hơn.

C. Qúy Cha Phó, qúy Thầy, quý Dì trợ giúp:

Cha Đaminh Đặng Văn Trung được bổ nhiệm làm cha phó của Giáo xứ.  Cha đã giúp việc tích cực cho Cha Trần Đình Thụy trong thời gian ngài theo học đại học.  Trong giai đoạn này, Giáo xứ vẫn có Qúy Dì Dòng Chúa Quan Phòng trợ gíup trong việc dạy Giáo Lý và một số sinh hoạt tôn giáo khác.

( Trích trong cuốn kỷ yếu 1956-2009 kỷ niệm 53 năm thành lập Giáo Xứ Ngọc Thạch )