Thư Mục Vụ Tháng 10

“HỘI THÁNH LONG XUYÊN  VÀ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG SAU LỄ HIỆN XUỐNG MỚI

Anh chị em thân mến,

Bước vào tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, tôi xin gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chào thân ái trong bình an của Chúa Giêsu Kitô và trong tình mẫu tử của Mẹ Maria. Như anh chị em đã biết, nhân dịp cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo vào ngày 23 và 24 tháng 10 sắp tới, giáo phận sẽ tổ chức cuộc họp mặt “Kể chuyện Chúa Giêsu tại LX” ở Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Vì thế, tôi tiếp tục triển khai đề tài Loan Báo Tin Mừng trong thư mục vụ này với chủ đề “Hội Thánh LX và sứ vụ Loan Báo Tin Mừng sau Lễ Hiện Xuống Mới”. Mục đích là vạch ra những nét cơ bản làm nền tảng để toàn giáo phận và từng cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đẩy mạnh chương trình Loan Báo Tin Mừng trên phần đất của miền Tây Nam Bộ này.

* Trước hết, vì  Hội Thánh LX là Mầu nhiệm, nên sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận không bao giờ là kế hoạch của con người, nhưng là ý định của Thiên Chúa Cha. Vì thế, chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải là giới thiệu một vị Thiên Chúa là Cha nhân hậu giầu lòng thương xót đang dang rộng đôi tay mời gọi và đón nhận con cái vào nhà Cha. Chương trình này còn phải là tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế, là Đấng được sai  đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho muôn người. Như vậy, chương trình là để giới thiệu cho dân cư địa phương biết và tin nhận rằng Chúa Giêsu Kitô chính là món quà độc đáo của Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Và sứ mạng của Hội thánh LX trong thế giới hôm nay chính là sứ mạng của Chúa Thánh Thần. Thực hiện chương trình Loan Báo Tin Mừng, giáo phận đang cộng tác với Chúa Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất để xây dựng thành trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Vì Hội Thánh LX là mầu nhiệm, nên chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận sẽ tiếp nối mầu nhiệm Nhập Thể, Nhập Thế và Vượt Qua của Chúa Kitô, nghĩa là, giữa muôn vàn thử thách và khó thăn, nhưng trong niềm tin vào sự hiện diện chiến thắng của Đức Kitô Phục Sinh, trong niềm hy vọng vào sự hoạt động khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, và trong niềm hân hoan bước theo Đức Kitô tự hủy với tình yêu cao độ của người dám hiến mạng sống vì người mình yêu. Vì Hội Thánh LX là một mầu nhiệm, nên giáo phận không bao giờ đồng hóa mình với Nước Thiên Chúa, nhưng luôn nỗ lực không ngừng hoán cải và rao giảng sự hoán cải để trở thành hạt giống của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và vì thế, thực hiện chương trình này là cách thế giáo phận phục vụ Nước Thiên Chúa. Trong chương trình này, Vương Quốc của Đức Kitô mà giáo phận phục vụ là trọng tâm của sứ vụ, “một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và an bình” (kinh Tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ).

* Thứ đến,Vì Hội Thánh LX là Hiệp Thông, nên chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận cần được thực hiện cơ bản phải là từ chính những cộng đoàn hiệp thông trong giáo phận. Đó là các giáo xứ, giáo họ, các đoàn thể, các cộng đoàn tu sĩ, cũng như các gia đình... Các cộng đoàn này phải hiệp thông vì sứ vụ theo mô hình của các cộng đoàn thời Giáo Hội sơ khai. Vì là hiệp thông vì sứ vụ trong thế giới ngày nay, nên chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải được thi hành trong sự liên kết với Hội Thánh Toàn Cầu, với Hội Thánh tại Á Châu, tại Việt Nam, cũng như các giáo phận chị em đang hiện diện trên phần đất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với ý nghĩa loan báo tin mừng cũng là loan báo Đức Kitô, giáo phận LX cũng cần hiệp thông vơi những Kitô hữu của các Giáo Hội anh chị em Tin Lành để miễn sao Đức Kitô được rao giảng. Ngoài ra, vì con người là con đường của giáo phận trong chương trình Loan Báo Tin Mừng, nên giáo phận cần đoàn kết với các tôn giáo bạn, cần tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, và cần tiếp nhận những cộng tác của những người thành tâm thiện chí nhằm phục vụ con người toàn diện. Như vậy, chính khi phục vụ  con người trong chương trình Loan Báo Tin Mừng, giáo phận đang liên kết các môn đệ, kể cả các môn đệ vô danh của Đức Kitô, thành một liên minh với mục đích tối thượng là để cho con người được sống và được sống dồi dào, nhờ đó, con người trở nên xứng đáng là một tạo vật được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Để giáo phận LX luôn trung thành với tính cách hiệp thông, nên phương thế trong chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận sẽ là sự đối thoại, như  Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu đề ra. Đó là đối thoại để hiệp thông trong nội bộ giáo phận, đó là đối thoại với các tôn giáo và các triết lý sống tại địa phương. Đó là đối thoại với nền Văn Hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Đó cũng là đối thoại với người nghèo, đối thoại vì người nghèo, đối thoại cho người nghèo. Quả thật, sống hiệp thông tự nó cũng là một lời Loan Báo Tin Mừng, vì “người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau”.

* Cuối cùng, Vì Hội Thánh LX là sứ vụ, nên chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải là lời mời gọi mọi người không trừ ai, cá nhân cũng như tập thể, giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, can đảm và quảng đại lãnh nhận trách nhiệm về phần mình. Được như vậy, giáo phận trở thành một Hội Thánh Tham gia và Hiệp thông trong tinh thần đồng trách nhiệm đối với chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận.  Trước tiên, đây phải là sứ mạng huấn luyện khai tâm và huấn luyện trường kỳ về sứ vụ của giáo phận cho mọi thành phần trong dân Chúa, kể cả hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Trong bối cảnh hiện tại của xã hội và Giáo Hội tại Việt Nam nói chung, và tại Long Xuyên nói riêng, giáo phận cần quan tâm đến vai trò của giáo dân, đặc biệt là giới trẻ và phụ nữ.  Như vậy, chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải được khởi đi từ trong cộng đoàn với công tác huấn luyện về sứ vụ của Giáo hội. Theo thông điệp Sứ Vụ của Đấng Cứu Chuộc (Redemptoris Missio số 33), giáo phận phân biệt ba tình trạng cho sứ vụ của mình. Một là tình trạng của những người chưa được rao giảng để biết Đức Kitô; ở đây giáo phận thi hành sứ vụ dưới hình thức “đến với muôn dân (Ad Gentes)”. Hai là các cộng đoàn Kitô hữu vững vàng sống niềm tin của mình và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của mình trong sinh hoạt của Giáo Hội; ở đây giáo phận thi hành sứ vụ dưới hình thức “chăm sóc mục vụ”. Và ba là tình trạng của các tập thể cũng như cá nhân đã được rửa tội, nhưng hiện đang đánh mất cảm thức đức tin sống động, hay không còn coi mình là thành viên của Giáo Hội; ở đây giáo phận thi hành sứ vụ dưới hình thức “tái rao giảng Tin Mừng”. Tuy nhiên, cho dù thi hành sứ vụ dưới bất cứ hình thức nào, chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải là sự kết hợp giữa thi hành sứ vụ bằng lời nói, bằng hành động, và bằng đời sống. Như vậy, sứ vụ trong chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận phải được coi vừa là ân sủng vừa là bổn phận, vừa là nhận vừa là cho.

Trong tháng Mân Côi kính Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi lần chuỗi để noi gương Mẹ Maria thi hành sứ vụ trong chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận. Theo “Tông thư Chuỗi Mân Côi của Trinh Nữ Maria” (Rosarium Virginis Mariae) của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lần chuỗi Mân Côi là cơ hội để ta cùng với Mẹ Maria, tưởng nhớ Chúa Kitô (số 13), học hỏi Chúa Giêsu (số 14), sống kết hợp với Chúa Kitô (số 15), cầu nguyện với Chúa Kitô (số 16), và loan báo Chúa Kitô (số 17). Chúng ta cũng phó thác chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận cho Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh và cũng là Mẹ của chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang tiến gần đến ngày cao điểm Họp mặt “kể chuyện Chúa Giêsu tại LX”, được tổ chức ở giáo xứ Đài Đức Mẹ thuộc giáo hạt Tân Hiệp. Giáo phận coi việc cử hành này như một thiện chí đón chờ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên giáo phận trong biến cố Hiện Xuống Mới để giáo phận bước vào giai đoạn mới cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Tôi kêu gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa tích cực cầu nguyện và tham dự theo chương trình của Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận đã đề ra. Đặc biệt, tôi thiết tha kêu mời Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng, cùng với giáo xứ Đài Đức Mẹ và hai giáo hạt Tân Hiệp, Vĩnh Thạnh, tích cực chuẩn bị cho việc cử hành trọng đại này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những thiện chí của chúng ta.

Hiệp thông với Đức Cha Cố Gioan Baotixita, tôi xin chúc lành cho anh chị em.

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên