Thư Mục Vụ Tháng 8

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN, MỘT HỘI THÁNH

THAM GIA VÀ HIỆP THÔNG VÌ SỨ VỤ

Anh chị em thân mến,

Tôi xin gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa lời chào thân ái trong sự hiệp thông và tham gia vì sứ vụ Chúa Kitô tại Hội Thánh Long Xuyên. Trong thư mục vụ tháng tám này, tôi xin được tiếp tục triển khai đề tài Hội Thánh Sứ Vụ với chủ đề “Giáo Phận Long Xuyên, một Hội Thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ”.

I/ Trước hết, để xây dựng giáo phận thành một Hội Thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, từ giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh đến toàn thể giáo dân, cần ý thức về trách nhiệm chung loan báo Tin Mừng và cộng tác với nhau để thi hành sứ vụ này. Thật vậy, Công đồng Vaticanô II xác định rằng loan báo Tin Mừng là yếu tố tạo nên bản tính của Hội Thánh Chúa Kitô (Gaudium et Spes 5b). Như vậy, toàn thể Giáo hội đều là nhà truyền giáo, và công cuộc loan báo Tin mừng là nhiệm vụ của mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức (Ad Gentes 2 & 35). Theo đó, mọi thành phần dân Chúa phải là một tập thể thừa sai của Chúa Thánh Thần.

Đi tiên phong trong việc tham gia và hiệp thông để thi hành sứ vụ là hàng giáo sĩ trong giáo phận. Trước tiên, giám mục giáo phận phải là người cổ vũ, phát động, và hướng dẫn công cuộc truyền giáo trong giáo phận (Redemptoris Missio số 63). Tiếp đến là linh mục đoàn. Dưới sự điều hành của giám mục, các linh mục trong giáo phận có bổn phận cổ vũ, duy trì, và phát huy lòng nhiệt thành của các tín hữu đối với công cuộc loan báo Tin Mừng, bằng cách khích lệ các tín hữu cầu nguyện cùng góp phần tài chánh và sức lực cho sứ mạng này, đồng thời ý thức trách nhiệm trở thành chứng nhân bằng lời nói và nhất là bằng đời sống cho những giá trị của Tin Mừng Đức Kitô (Ad Gentes 39; Redemptoris Missio 67). Ngoài ra, với ý thức về sứ vụ trong ơn gọi linh mục, linh mục giáo phận nhiệt tình và quảng đại sẵn sàng chấp nhận sự sai đi đến các giáo điểm truyền giáo trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận (PDV).

Một đội ngũ khác trong giáo phận cần ý thức về tham gia và hiệp thông để lãnh trách nhiệm loan báo Tin Mừng là tập thể các tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu xác quyết: “Đời sống thánh hiến trở nên một phương tiện đặc biệt để rao giảng Tin mừng tại Á Châu(Ecclesia in Asia số 44). Thật vậy, Công đồng Vaticanô II nhắn nhủ: “Tinh thần truyền giáo phải được tuyệt đối duy trì trong các hội dòng(Sắc lệnh về Dòng Tu số 20b). Ngoài ra, thông điệp “Sứ Mệnh của Đấng Cứu Chuộc” khuyến khích các giáo hội trẻ cần lưu tâm đến việc thiết lập các dòng bản xứ thuộc giáo phận làm phương tiện hữu hiệu để thi hành sứ vụ. Trong lịch sử giáo hội Việt Nam, Hội dòng Mến Thánh Giá do Đức Giám Mục Lambert de la Motte thành lập năm 1670, đã và đang tiếp tục thi hành sứ vụ một cách hữu hiệu. Nguyện cầu cho việc thành lập dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên sớm trở thành hiện thực tại giáo phận chúng ta.

Nét nổi bật nhất cho sự tham gia và hiệp thông vì sứ vụ là vai trò không thể thay thế được của người giáo dân trong sinh hoạt của Giáo Hội, trong đó có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Giáo luật khẳng định tất cả giáo hữu có nghĩa vụ và quyền lợi phải làm sao để sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa ngày càng được truyền đạt tới mọi người, thuộc mọi thời đại và mọi nơi (Giáo luật số 211). Quả thật, nhờ vào tính cách trần thế của mình, giáo dân trở thành muối và men trong mọi lãnh vực của xã hội. Trong lịch sử cũng như trong thực tế ngày nay, các giáo lý viên đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Kitô.

II/ Thứ đến, sau 50 năm thành lập, giáo phận Long Xuyên thành một Hội Thánh Tham Gia và Hiệp Thông vì sứ vụ theo cách thế riêng mình. Trong hoàn cảnh hiện tại, giáo phận Long Xuyên có thể đẩy mạnh hơn ý thức về sự tham gia và hiệp thông vì sứ vụ trong ba (03) sinh hoạt đặc biệt sau đây:

Một là sau 50 năm thành lập, đã đến lúc giáo phận cần ý thức đến ơn gọi truyền giáo đặc thù như cộng đoàn thời sơ khai. Thông Điệp Redemptoris Missio coi ơn gọi truyền giáo đặc thù là một ơn thiên triệu đặc biệt theo mô hình các tông đồ, là lời mời gọi cam kết tuyệt đối dấn thân cho công cuộc truyền giáo với toàn bộ con người và suốt cuộc đời mình (Redemptoris Missio số 65). Giáo phận Long Xuyên lưu tâm đến việc chuẩn bị cho con cái của giáo phận, là linh mục, chủng sinh, tu sinh và cả giáo dân sẵn sàng để được Chúa Thánh Thần sai đi tới các xứ truyền giáo ngoài giáo phận, thậm chí ngoài quê hương đất nước, vĩnh viễn hay trong một thời gian theo kiểu thức “fidei donum” của  ĐGH Piô XII.

Hai là, nếu loan báo Tin Mừng, như Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu (Ecclesia in Asia) khẳng định cũng là sự phục vụ nhằm thăng tiến con người, về nhân phẩm (EA 33), về ưu tiên chọn lựa phục vụ người nghèo (EA 34), về việc bảo vệ sự sống (EA số 35), về việc chăm sóc sức khoẻ (EA số 36), về sự dấn thân trong lãnh vực giáo dục (EA số 37),  về sự kiến tạo nền hoà bình (EA số 38), về bảo vệ môi trường (EA số 41), thì giáo phận còn rất cần và sẵn sàng đón nhận mọi sự tham gia và hiệp thông từ mọi phía ngoài giáo phận và ngoài giáo hội Công giáo để thi hành sứ vụ. Đó là những người dân trong mọi thành phần xã hội với một tâm hồn quảng đại đang không ngại gian khổ và thiệt thòi để phục vụ đồng bào. Đó là các tôn giáo và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đang quảng đại và tích cực lấy con người làm đối tượng phục vụ. Đó cũng là chính quyền các cấp tại địa phương đang lo cho sự ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng của đồng bào. Và sẽ hiệu quả hơn nhiều cho việc tham gia và hiệp thông vì sứ vụ, nếu giáo phận biết tận dụng những thành quả của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các phương tiện truyền thông đại chúng cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Và ba là, được thừa hưởng gia sản truyền thống loan báo Tin Mừng của hai vị giám mục tiên khởi trong lịch sử 50 năm của giáo phận, tôi hết lòng tạ ơn Chúa và biết ơn các bậc tiền bối. Đồng thời, với trách nhiệm của một giám mục giáo phận đương nhiệm theo giáo huấn của Giáo hội, tôi thấy đã đến lúc cần phải đưa ra đường hướng và cung cách làm việc tập thể với tinh thần đồng trách nhiệm trong công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận. Cụ thể là với sự tham gia và hiệp thông của Hội đồng Linh mục, của Ban Tư vấn, đặc biệt là Ủy ban loan báo Tin Mừng của giáo phận, và sắp tới đây là của Ủy ban Mục vụ giáo phận, tôi hy vọng sẽ đề ra chương trình và kế hoạch cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận sau 50 năm thành lập giáo phận. Đồng thời, tôi cũng ý thức mình phải trở thành mối dây liên kết sự tham gia và hiệp thông của mọi thành phần trong tôn giáo cũng như ngoài tôn giáo, cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận. Xin anh chị em cầu nguyện và cộng tác với tôi.

Anh chị em thân mến,

Hướng về ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8), và lễ Bổn mạng của Nhà thờ Chánh toà Giáo phận là Đức Maria Trinh Nữ Vương (22/8), tôi hiệp thông với Đức Cha Gioan Baotixita, xin dâng công cuộc truyền giáo của giáo phận trong 50 năm qua cũng như chương trình và kế hoạch loan báo Tin Mừng cho 50 năm kế tiếp như một lời kinh Magnificat – Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.

Chúng tôi xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên