Việt Nam

Cộng đồng Dân Chúa Gx Tân Định

TP HCM, VN

Cộng đồng Dân Chúa Gx Chợ Quán

TP HCM, VN

Cộng đồng Dân Chúa Gx Tân Trang

TP HCM, VN

Ca Đoàn Goretti

Ngọc Thạch, VN

Cộng đồng Dân Chúa Gx Thanh Đa

TP HCM, VN

Cộng đồng Dân Chúa Gx Tân Phú

TP HCM, VN

Cộng Đoàn Nữ Tu Gx Ngọc Thạch

Cần Thơ, VN

Giới Mẹ Trẻ, Gx Ngọc Thạch

Cần Thơ, VN

Cty Hoàng Đức

Long Khánh, VN

Cộng đồng Dân Chúa Gx Fatima

TP HCM, VN

Cộng đồng Dân Chúa Phú Trung

TP HCM, VN

Cộng đồng Dân Chúa Gx Tân Hương

TP HCM, VN

Ban Kèn Thánh Linh Gx Ngọc Thạch

Cần Thơ, VN

Ban Vận Động

Cần Thơ & Kiên Giang

Hội Đồng giáo xứ Ngọc Thạch

Cần Thơ & Kiên Giang

Hội Đức Mẹ Lên Trời (Gx Ngọc Thạch)

Cần Thơ, VN

Giới Hiền Mẫu Gx Ngọc Thạch

VN

Gia Đình Đa Minh NT

VN

Gia Đình Đức Mẹ ( Các Giáo Xứ)

Cần Thơ, Kiên Giang, VN

Sinh Viên, Học sinh & giơí trẻ Ngọc Thạch

VN

Ca Đoàn Martinô,  Gx Ngọc Thạch

Cần Thơ & Kiên Giang

Nhóm Lòng Thương Xót Chúa ( Gx Ngọc Thạch)

Cần Thơ, VN

Bs Võ Thị Thanh Thủy

TP HCM, VN

 


 


Anh Chị Em Rev. Vũ Xuân Huyên

Biên Hoà, VN

Ac  Nguyễn Đức Anh

Đồng Nai, VN

Ac  Tuấn Anh

TP HCM, VN

Ac  Tiến Anh

TP HCM, VN

Ac  Đặng Tuấn Anh

Kiên Giang, VN

Ac Nguyễn Văn Anh & Hoà (Xưởng Cưa)

Đồng Nai, VN

Ac  Trần Văn Bảo

TP HCM, VN

Ac  Trần Quang Bộ

Bà Riạ Vũng Tàu, VN

Ôb Ký  Đặng Tất Bất

Kiên Giang, VN

Ôb  Hà Văn Ba

Kiên Giang, VN

Ôb  Hà Duy Bằng (ký Bốn)

Kiên Giang, VN

Cha Cố Quản Hạt (Gx Gia Yên)

Đồng Nai, VN

Cha Cố Đường Cùng Ca Đoàn (Gx Dốc Mơ)

Đồng Nai, VN

Ôb Chánh   Trần Đình Chiến

Cần Thơ, VN

ÔB  Nguyễn Minh Chánh

TP HCM, VN

Bà Cụ Ana Thân Thị Cửu (Gx Tân Bình )

Đồng Nai, VN

Ôb  Phạm Văn Chiến

Đồng Nai, VN

ÔB  Cố Chuân

Cần Thơ, VN

Ac  Trần Ngọc Cảnh

Kiên Giang, VN

Ac  Trần Minh Chí

TP HCM, VN

Ac  Nguyễn Chính & Hồng

Cần Thơ, VN

Ac  Đàm Công Chính  (Cơ sở chế biến Cafe Chính)

Đồng Nai, VN

Bà cụ  Nguyễn Thị Chuốt & Ôb Phó Bùi Thế Thưởng

Kiên Giang, VN

Ôb  Nguyễn Văn Chuyên

Kiên Giang, VN

Chị  Nguyễn Thị Kim Chi  (Cây Xăng 711)

Đồng Nai, VN

Ô Trùm Giuse Phạm Tài Chế

Kiên Giang, VN

Ôb GioanKim  Nguyễn Văn Cầu (Gx Hoà Bình)

Đồng Nai, VN

Ac Fx Nguyễn Quang Chính

Đồng Nai, VN

Ôb Nguyễn Quang Chuyển (Gx Thánh Tâm)

Đồng Nai, VN

Ôb Phó Chư, Gx Phúc Lâm

Đồng Nai, VN

Ôb  Dương Văn Dân & B Nguyễn Thị Sậu

Đồng Nai, VN

ÔB  Chánh Đắc

Đồng Nai, VN

Ô.  Giuse Phạm Quốc Dũng (Quận 1)

TP HCM, VN

Ac  Hà Trung Dũng

Cần Thơ, VN

Ac  Nguyễn Thanh Dũng

Cần Thơ, VN

Ôb  Mic Trần Văn Dương

Đồng Nai, VN

Ôb  Phạm Minh Điễm

Đồng Nai, VN

Ac  Đức & Bằng

Kiên Giang, VN

Ac  Nguyễn Minh Đăng

Cần Thơ, VN

Ac  Cao Minh Đăng

Kiên Giang, VN

Ôb  Trần Bình Đình   (Cơ sở Mỹ Nghệ Tân Bình)

Tân Bình, VN

Ôb  Trưởng Cao Quang Đĩnh & Các Con

Kiên Giang, VN

Ac  Đào Văn Đồng

Kiên Giang, VN

Ks  Nguyễn Toàn Đức

TP HCM, VN

Bà Cụ Đang và Ac Thành Đạt

Cần Thơ, VN

Chị  Nguyễn Thị Gấm

Cần Thơ, VN

Bà  Maria Nguyễn Thị Gấm (K5A)

Kiên Giang, VN

Bà Cố  Hoàng Văn Giám

Kiên Giang, VN

Ac  Giang & Loan

Bà Rịa Vũng Tàu, VN

Ôb  Dom Vũ Quang Hảo

Đồng Nai, VN

Ôb  Cố Phạm Xuân Hiến & Các Con

Kiên Giang, VN

Ôb  Trưởng Lê Hiệp

Kiên Giang, VN

Ac  Huyền & Quy (Biên Hòa)

Đồng Nai, VN

Bà M.  Nguyễn Thị Hoa

Cần Thơ, VN

Ac  Hoa & Tuân

Cần Thơ, VN

Chị  Đỗ Thị Hoa

Cần Thơ, VN

Ôb Trùm  Nguyễn Văn Hoá

Đồng Nai, VN

Bà Cố  Trần Thị Hoàng

Kiên Giang, VN

Ac  Hoàng & Thơm

TP HCM, VN

ÔB Giuse và Maria Đinh Trương Hoàng

Đồng Nai, VN

Ôb Chánh  Nguyễn Hộ

Cần Thơ, VN

Ac  Hồng Hưng (Con ÔB Đội Lương )

Cần Thơ, VN

Ac  Paul Thomas Huấn

TP HCM, VN

ÔB  Paulô Phạm Minh Huân

Kiên Giang, VN

Ac  Phạm Thanh Hùng ( Xăng Dầu Xuân Định)

Đồng Nai, VN

Chị  Xuân Hương

Đồng Nai, VN

Ac  Trần Thị Hằng

Cần Thơ, VN

Ac  Mic Trần Văn Hùng

Đồng Nai, VN

Ôb  Jos & M Nguyễn Văn Hà

Bắc Giang, VN

Ac  Trần Minh Hà

Kiên Giang, VN

Bà Maria Vũ Thị Hiền (Kênh Rivera)

Kiên Giang, VN

Ac  Hán Nguyệt

TP HCM, VN

Ac  Phêrô Trần Đình Hiển

Đồng Nai, VN

Ac M.  Nguyễn Thị Thanh Hương

Đồng Nai, VN

Ôb  Lê Minh Hùng (Gx Ngọc Đồng)

Đồng Nai, VN

Ôb Giuse  Nguyễn Thành Hiệu (Gx Trà Cổ)

Đồng Nai, VN

Ac Nguyễn Thị Mỹ Hiếu (Gx Chánh Tòa)

Đồng Nai, VN

Cha Phạm Xuân Hưng (Con Ôb Cố Hiến)

TP HCM, VN

Chị Vũ Thị Hảo

Đồng Nai, VN

Ac Huy Hoàng

Đồng Nai, VN

Chị Vũ Thị Huê

TP HCM, VN

Ôb Trùm Hi

Đồng Nai, VN

Ô Phó Hữu

Kiên Giang, VN

GĐ ÔB Lạc Hồng

Cần Thơ, VN

Ôb Đỗ Quốc Hưng (Gx Đại Lộ)

Đồng Nai, VN

Ôb Vũ Đình Huy (Gx Hoà Hưng)

TP HCM, VN

AC nguyễn Đức Hải (Gx Hoà Bình)

Đồng Nai, VN

Các Chị Nguyễn Thị Huyền & Quy (Gx Tiên Chu)

Đồng Nai, VN

Ac Trịnh Như Huynh (Gx Ngọc Đồng)

Đồng Nai, VN

Ôb Cố  Hà Quang Khiếu

Kiên Giang, VN

Ôb Trưởng  Nguyễn Kiệt

Cần Thơ, VN

Ôb  Nguyễn Xuân Khoa

Cần Thơ, VN

Ac  Khoa & Tâm

Cần Thơ, VN

Ôb Phó  Phạm Quang Khuê & Các Con

Kiên Giang, VN

Ôb Ký  Trần Chí Kiền & Các Con

Cần Thơ, VN

Ac  Phêrô Trần Ngọc Khuyến

Đồng Nai, VN

Ac  Giuse  Phạm Văn Khuê (Gx Trà Cổ)

Đồng Nai, VN

Bà Cố Nguyễn Thị Kỷ (Gx Lộ Đức)

Đồng Nai, VN

Ac  Đăng Lan

DNTN, Cần Thơ, VN

A   Phạm Văn Lãng

TP HCM, VN

Ôb  Nguyễn Thiện Lương

Cần Thơ, VN

Ac  Nguyễn Thị Bích Liên

TP HCM, VN

Chị  Liên (Con ÔB Vĩ)

Cần Thơ, VN

Ôb Antôn  Nguyễn Lập

Cần Thơ, VN

Ô Cụ  Hà Văn Luật

Kiên Giang, VN

Ac Phêrô Bùi Văn Lực (Gx Hà Nội)

Đồng Nai, VN

Chị Anna  Bùi Thị Thiên Linh (Cây Xăng Gx Quảng Biên)

Đồng Nai, VN

Bà Tuyết Lân

Đồng Nai, VN

Ac  Long & Tuyết

TP HCM, VN

Ac Trần Thị Loan (Gx Kim Thượng)

Đồng Nai, VN

Bà Liệu (Gx Lộ Đức)

Đồng Nai, VN

Ac  Phạm Thị Thu Mai

Đồng Nai, VN

Ôb  Nguyễn Thị Miên

Cần Thơ, VN

Ôb Phạm Đức Mạnh (Gx Tân Hương)

TP HCM, VN

Ôb  Đặng Phúc Minh & Các Con

Cần Thơ, VN

Ôb Tạ Đức Minh

Kiên Giang, VN

Ac  Minh Thủy (BH)

Đồng Nai, VN

Ac  Hoàng Đức Minh

TP HCM, VN

Ac  Bạch Văn Lai-Nên

TP HCM, VN

Ô Trùm Dom  Đỗ Văn Nghi

Đồng Nai, VN

Bà Cụ  Vũ Thị Nhài (Khắc) & Các Con

Cần Thơ, VN

Bà M.  Đoàn Thị Nhiệm

Đồng Nai, VN

Bà M.  Đỗ Thị Nhưng (Gx Lộ Đức)

Đồng Nai, VN

Bà Cố  Vũ Thị Nhàn

Gx Châu long Cần Thơ, VN

Bà Cố Nguyễn Thị Ngấn

TP HCM, VN

Bà Cụ Nguyện

Kiên Giang, VN

Ac  Nguyễn Nghiễm

Kiên Giang, VN

Ôb  Nữu

Kiên Giang, VN

Bà Maria Đinh Thị Nhủ

Kiên Giang, VN

Bà Cụ Nguyện

Kiên Giang, VN

Ôb Fx Trương Văn Nam

Đồng Nai, VN

Chị Cao Thị Nhi

Đồng Nai, VN

Ac Trần Thị Nga (Gx Kim Thượng)

Đồng Nai, VN

Ac Nguyễn Đình Nam (Điện Cơ Tiến Phát 1, LK)

Đồng Nai, VN

Chị Nhung (Gx Thánh Tâm)

Đồng Nai, VN

Ôb Trưởng  Phạm Văn Phòng

Kiên Giang, VN

Ac  Phó & Thơm

Đồng Nai, VN

Ôb Cố  Nguyễn Thế Phương & Các Con

Kiên Giang, VN

Ôb Trưởng  Dương Phách

Cần Thơ, VN

Ac  Đỗ Đình Phú

TP HCM, VN

Ôb  Đỗ Thị Kim Phượng

TP HCM, VN

Ôb Phó  Nguyễn Xuân Quang

Cần Thơ, VN

Ôb Trưởng Hoàng Văn Quyết

Cần Thơ, VN

Ac Phêrô  Trần Văn Quy

Đồng Nai, VN

Ôb Phêrô  Lê Văn Quý (Gx Chánh Toà Long Khánh)

Đồng Nai, VN

Ôb Trưởng Trần Văn Quận

Cần Thơ, VN

Bà  Bùi Hữu Ru

Cần Thơ, VN

Ac M. Quách Thị Rẫn (Gx Thánh Tâm)

Đồng Nai, VN

Bà Nguyễn Thị Sa

Kiên Giang, VN

Ac  Sang & Báu

TP HCM, VN

Ac  Nguyễn Hải Sơn (BH)

Đồng Nai, VN

Ac  Phạm Xuân Sơn

Kiên Giang, VN

Ô Trùm  Nguyễn Văn Súy

Kiên Giang, VN

Ôb  Hà Văn Sỹ

Kiên Giang, VN

Ông  Nguyễn Văn Sen & Bà Nguyễn Thị Vang

Cần Thơ, VN

Chị M.  Mai Thị Siêng (Gx Lộ Đức)

Đồng Nai, VN

Ôb Đaminh  Trịnh Sở (Gx Ngọc Đồng)

Đồng Nai, VN

Bà Cố Bùi Thị Diệu Sa (Long Khánh)

Đồng Nai, VN

Ac Phạm Thế Sơn (Gx Hoà Bình)

Đồng Nai, VN

Ôb  Trần Mạnh Tẩu & Các Con Việt Kiều

Kiên Giang, VN

Các Anh Hà Đức Thái & Hà Đức Sơn

Kiên Giang, VN

Bà  Bùi Thị Thảo

Kiên Giang, VN

Cụ Trùm Cố  Trần Đình Thuần & Các Con

Kiên Giang, VN

Thày Cô  Bùi Công Thuấn (Nhạc Sĩ)

Đồng Nai, VN

Ôb Phó Pet Trần Hưng Thịnh

Kiên Giang, VN

Ôb Phó  Nguyễn Thọ & Các Con

Kiên Giang, VN

Ôb Phó  Vũ Đình Thụy

Kiên Giang, VN

Bà Cụ  Nguyễn Thị Tím

Kiên Giang, VN

Ac  Võ Đức Tính

Cần Thơ, VN

Ôb Trùm  Phạm Tốn & Các Con

Đồng Nai, VN

Ac CH VLXD  Việt Trang

Cần Thơ, VN

Ac  Tuấn Trang

Kiên Giang, VN

Ôb  Nguyễn Minh Trí

Kiên Giang, VN

Ôb Phó  Nguyễn Trung Trực

Kiên Giang, VN

Ac  Nguyễn Hữu Trung (CS Chế Biến NS Trung Thành)

Đồng Nai, VN

Bà  Vũ Xuân Tùng

Đồng Nai, VN

Ôb Trưởng  Hoàng Đắc Tự

Kiên Giang, VN

Ac  Bùi Hữu Từ

Vũng Tàu, VN

Ôb  Trần Văn Tường

Cần Thơ, VN

Ôb  Lê Văn Tuy

Cần Thơ, VN

Ôb Fx  Trần Đình Tuyên

Đồng Nai, VN

Ôb M. Trần Thị Tin

Đồng Nai, VN

Ôb Đặng Bút Tình

Đồng Nai, VN

Bà Maria Lưu Thị Tươi (Gx Tân Lập)

Đồng Nai, VN

Ac  Tuyến & Nga

Kiên Giang, VN

Ac  Thiêm & Loan (Con Ôb Chánh Hộ)

Bà Rịa, Vũng Tàu, VN

Ac  Trần Thị Loan (Gx Kim Thượng)

Đồng Nai, VN

Ôb  Bùi Công Thành

Bà Rịa, Vũng Tàu, VN

Ac  Phạm Anh Tuấn

Kiên Giang, VN

ÔB  Đặng Văn Thanh

Kiên Giang, VN

Bà  Nguyễn Thị Thận

Kiên Giang, VN

Chị  Trần Thị Thảo

Cần Thơ, VN

Bà  Thế (Mẹ Ô Thừa Thắng)

TP HCM, VN

Ac  Đặng Viết Trung

Kiên Giang, VN

Ôb Phó Tài

TP HCM, VN

Ac Thắng (Bia)

Cần Thơ, VN

Ac Trưởng  Phan Thừa Thắng

Cần Thơ, VN

Ôb Pet.  Di & Thuận

TP HCM, VN

Ôb  Nguyễn Khắc Thịnh ( Thịnh Thời )

TP HCM, VN

Ac  Đỗ Trí Thức & Trần Thị Kim Tuyến

TP HCM, VN

Ac  Thọ & Thủy

TP HCM, VN

Ôb  Phó Trần Đình Thuy

Kiên Giang, VN

Ôb  Tạ Ngọc Tiến & Các con

Cần Thơ, VN

Gia Đình Ông Nguyễn Thống

Kiên Giang, VN

ÔB  Giuse Đinh Văn Thống

Cần Thơ, VN

Ôb  Trần Minh Trí

TP HCM, VN

Bà Maria Ngô Thị Tho

Kiên Giang, VN

Bà Vũ Thị Thơm (Gx Hoà Hưng)

TP HCM, VN

Chị Maria Ngô Thị Thanh

Kiên Giang, VN

A Đaminh Ngô Kim Tiến

Kiên Giang, VN

Ôb Cố Lê Quang Thanh

Đồng Nai, VN

Bà Maria Trần Thanh Thủy

Biên Hoà, VN

Ac Giuse Đỗ Văn Thái

Biên Hoà, VN

Ô  Vinh sơn Đặng Viết Tình

Đồng Nai, VN

Sr  M. Nguyễn Thị Lệ Tâm, Dòng Mân Côi

Đồng Nai, VN

Bà Cố M. Nguyễn Thị Tụng

Đồng Nai, VN

Ôb  Antôn  Đào Xuân Tân

Đồng Nai, VN

Ôb Trần Minh Tân & Dương T Tố Nga

TP HCM, VN

Ac Đào Xuân Tân & Trần Thị Lộc

Đồng Nai, VN

Bà M. Trần Thị Tuyết

Đồng Nai, VN

Ôb Giuse  Nguyễn Công Thanh (Cơ Sở Đức Tâm)

Đồng Nai, VN

Ôb Nguyễn Công Thanh (Gx Hà Nội)

Đồng Nai, VN

Bà M.  Trần Thị Tin

Đồng Nai, VN

Chị  Thanh

Đồng Nai, VN

Ac Têrêxa  Nguyễn Thị Tỉnh (Gx Ngọc Đồng)

Đồng Nai, VN

Ac Têrêxa  Vũ Thị Huyền Trang (Gx Ngọc Đồng)

Đồng Nai, VN

Ac Têrêxa  Vũ Thị Huyền Tâm (Gx Ngọc Đồng)

Đồng Nai, VN

Ôb Vũ Xuân Thỉnh

Kiên Giang, VN

Ôb Chánh Vũ Đức Tự

Kiên Giang, VN

Ac Đinh Thanh Tùng (Gx Hoà Bình)

Đồng Nai, VN

Ôb Tuân (Gx Thanh Sơn Gia Kiệm

Đồng Nai, VN

Các Ac Thái & Khiêm (Gx Thanh Sơn Gia Kiệm)

Đồng Nai, VN

Chị Thung (Gx Phúc Lâm)

Đồng Nai, VN

Ac Nguyễn Tạo (Gx Tiên Chu)

Đồng Nai, VN

Ôb Cố Ngô Đình Thục (Gx Ngô Xá)

Đồng Nai, VN

Ôb Trần Văn Thế (Gx Hà Nội)

Đồng Nai, VN

Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ (Gx Bùi Chu)

Đồng Nai, VN

Dì Nguyễn Thị Lệ Tâm (Nhà Trẻ, Gx Thánh Tâm)

Đồng Nai, VN

Cha Cố Fx  Nguyễn Thượng Uyển

TP HCM, VN

Ac Phùng Lê Uyên (Kim Uyên) long Khánh

Đồng Nai, VN

Ac Vinc Quách Đình Uý

Biên Hoà, VN

Ôb  Nguyễn Thị Vang

Cần Thơ, VN

Ô  Nguyễn Văn Vệ & M Nguyễn Thị Mùi (CS  Thiên Phúc )

Đồng Nai, VN

Ôb Phó  Nguyễn Quang Việt

Kiên Giang, VN

Ôb Phó Trương  Hà Văn Võ

Kiên Giang, VN

Bà Maria Phạm Thị Vân

Kiên Giang, VN

ÔB  Hoàng Văn Vở

Kiên Giang, VN

Ôb Chánh  Nguyễn Đức Vượng

Cần Thơ, VN

Ôb Phó Trần Văn Vị

Kiên Giang, VN

Ôb Phó Đinh Quang Việt

Cần Thơ, VN

Bà Nguyễn Thị Vuông (VK), Gx Lộ Đức

Đồng Nai, VN

Ôb Phó  Nguyễn Văn Xuân

Kiên Giang, VN

Cô Maria Nguyễn Thị Xuyến

Kiên Giang, VN

Cụ  Phạm Văn Xuyên

Cần Thơ, VN

Ac Giuse  Đào Văn Xuyên (Gx Tân Bình)

Đồng Nai, VN

Ôb Phạm T Thanh Xuân (Cơ Sở Bao Bì Giấy Đức Tín)Gx Lộ Đức

Đồng Nai, VN

Bà Maria Nguyễn Thị Yến (Kênh 5 A)

Kiên Giang, VN

Bà Yến (Gx Tân Chu)


Kiên Giang, VN